Geertruidahoeve, college geeft antwoord op vragen van D66 Zuidplas

Zuidplas – De fractie van D66 Zuidplas heeft onlangs schriftelijke vragen ingediend aan het College naar aanleiding van de voortgang en haalbaarheid van de herontwikkeling van de Geertruidahoeve aan de 1e Tochtweg 25, Nieuwerkerk aan den IJssel.

Uit de antwoorden van het College blijkt dat er een projectgroep is ingesteld waar zowel medewerkers van de gemeente als externe betrokkenen als de provinciale aanjager, de projectontwikkelaar en de eigenaar van het pand aan deel nemen en deze projectgroep coördineert het herontwikkelingsplan.

De gemeente faciliteert de projectgroep door de inzet van medewerkers van de gemeente beschikbaar te stellen in deze haalbaarheidsfase en de inzet ligt op het vlak van de begeleiding en regievoering op het proces van de ruimtelijke ontwikkeling, de advisering over de stedenbouwkundige en landschappelijke inpassing en de planologische procedures die daarvoor doorlopen moeten worden.

De kosten die ermee zijn gemoeid voor de invulling zijn de kosten voor de uren van de medewerkers van de gemeente die bij dit project betrokken zijn. Die kosten worden in principe verhaald op de projectontwikkelaar.

Voor het uitvoeren van het onderzoek is overleg nodig met de constructeur, de projectontwikkelaar, de provinciaal aanjager en de diverse betrokken gemeentelijke medewerkers. Op basis van dit proces is een termijn van 20 weken aangehouden. De gemeente tracht deze termijn, waar mogelijk, te bekorten.

De gemeente zal gebruik maken van de diensten van de provinciaal aanjager agrarisch erfgoed, als dit nuttig blijkt te zijn in het verloop van de haalbaarheidsfase

Ruim drie jaar geleden (juni 2017) heeft D66 Zuidplas voor dit herontwikkelingstraject een eerste aanzet gegeven door aan het college te vragen om de eigenaar van de Geertruidahoeve aan te schrijven over het verval van de boerderij. Een traject dat nu hopelijk een positief vervolg zal krijgen en gaat leiden tot een nieuwe ‘historische parel’ in Zuidplas.

Zie o.a. eerdere berichtgeving op Dichtbij  opnieuw beweging   Out of the box   Geertruidehoeve moet blijven   Dorpshuis

Door Louis Bekker