Stichting Gouda Media stopt als lokale media voorziening

Het bestuur van de Stichting Gouda Media heeft besloten haar aanwijzing als lokale mediavoorziening voor de gemeente Zuidplas terug te geven aan het Commissariaat voor de Media.

De eerder op 13 maart ontvangen financiële bijdrage op grond van art. 2.170b van de Mediawet voor het jaar 2023 hebben wij naar rato op 16 maart teruggestort aan de gemeente Zuidplas.

Het bestuur dankt al haar vrijwilligers voor hun inzet de afgelopen 3 jaar.