Weer beweging rond de Geertruidahoeve en D66 Zuidplas stelt vragen.

Nieuwerkerk – onlangs gaf wethouder Hordijk aan dat er weer beweging zit in de ontwikkelingen rond de Geertruidahoeve in Nieuwerkerk aan den IJssel, mede door gesprekken met o.a. een projectontwikkelaar, die mogelijkheden ziet voor een toekomst voor de hoeve, die aan de 1ste Tochtweg in zwaar vervallen staat verkeert.

Parallel aan deze mededeling van wethouder Hordijk heeft de fractie van D66 Zuidplas schriftelijke vragen ingediend aan het College naar aanleiding van de voortgang en haalbaarheid van de herontwikkeling van de Geertruidahoeve.

De D66 fractie vraagt, samen met o.a. de Erfgoedvereniging Heemschut al maanden om actie als het gaat om het behoud van het rijksmonument de Geertruidahoeve. De fractie heeft hier al meermaals schriftelijke vragen gesteld. De fractie is blij dat er nu eindelijk weer wat beweging in dit dossier lijkt te komen, maar is  verbaasd dat lopende de gesprekken het handhavingsverzoek is ingetrokken en dat de eigenaar de ruimte heeft gekregen om de komende 20 weken een haalbaarheidsonderzoek te doen. Gezien de huidige staat van de Geertruidahoeve vindt de fractie van D66 Zuidplas deze termijn veel te lang. Het moet toch mogelijk zijn, als de wil tenminste aanwezig is, om dit veel sneller te doen!

De vragen, ingediend door D66 fractievoorzitter Frans Klovert:

1) De verantwoordelijkheid van de gemeente: in de toelichting van de informatienota geeft het college expliciet aan dat de gemeente samen met de eigenaar de hoeve dient te herstellen, dit roept bij de fractie de volgende vragen op: a) Bent u van mening dat restauratie dus nog steeds (technisch) mogelijk is ? b) Hoe gaat het College die genoemde verantwoordelijkheid invullen? Welke kosten zijn er gemoeid met die invulling? Wie betaalt die kosten? Hoe is de taakverdeling en welke taken neemt de gemeente daarbij voor haar rekening?

2) Termijn voor het haalbaarheidsonderzoek a) Waarom is de termijn gekozen van “ongeveer” 20 weken (en niet korter – of langer…)? b) Is er een mogelijkheid om deze termijn te versnellen?

3) Inzet van de provinciaal aanjager Agrarisch Erfgoed. a) Blijft de gemeente gebruik maken van de diensten van de provinciaal aanjager agrarisch erfgoed, ook als de Provincie de inzet erfgoedaanjagers stopt?

Voor eerdere berichtgeving over de Geertruidahoeve zie: link

Door Louis Bekker

Heeft u lokaal nieuws uit Zuidplas of omgeving?
Mail het ons via redactie@dichtbijhetnieuws.nl