D66 Zuidplas: De Geertruidahoeve moet blijven!

Nieuwerkerk – D66 Zuidplas vindt dat nu alles moet worden gedaan om de al 10 jaar zwaar verwaarloosde, vervallen Geertruidahoeve van de sloop te redden. Dit Rijksmonument staat langs de Eerste Tochtweg/N 219 in Nieuwerkerk a/d IJssel.

Onze fractie stelde meermalen schriftelijke vragen aan het College van B & W voor het laatst begin 2020. Eerder, in 2017, hebben we in een debat de gemeenteraad erop aangedrongen dat de gemeente gebruik zou maken van haar wettelijke handhavingsbevoegdheid om de eigenaar te dwingen noodzakelijk onderhoud te plegen.

Dit is helaas nooit verder gekomen dan het opnieuw afdekken van het pand met zeilen en het dichttimmeren van kapotte ramen en deuren. Dit ‘om de goede verstandhouding met de eigenaar’ niet op het spel te zetten, zoals het College verklaarde in de beantwoording van onze vragen begin dit jaar.

Intussen heeft Erfgoedvereniging Heemschut deze maand opnieuw een handhavingsverzoek aan het College gedaan. D66 onderschrijft dit verzoek van harte. Het is dringend noodzakelijk om nu snel daadwerkelijk actie te nemen om het monument te redden.

Er is in de meer dan 10 jaar dat het pand leegstaat, geprobeerd om een goede herbestemming te vinden voor de boerderij. In december 2019 ketste het laatste plan af. Gelukkig meldde zich een nieuwe geïnteresseerde projectontwikkelaar maar ook dit levert voorlopig nog niets op. En de tijd dringt.

Heeft u lokaal nieuws uit Zuidplas of omgeving?
Mail het ons via 
redactie@dichtbijhetnieuws.nl