Bestemmingsplan ‘De Twee Gebroeders’ unaniem vastgesteld door Raad

Zuidplas – Nadat het college iedere vierkante centimeter in de directe omgeving van winkelcentrum Dorrestein heeft laten bekijken op zoek naar mogelijkheden voor extra parkeerplaatsen is de Gemeenteraad dinsdagavond akkoord gegaan met het vaststellen van het gewijzigde bestemmingsplan voor de realisatie van het gebouw ‘De Twee Gebroeders’ met daarin op de begane grond een gezondheidscentrum en daarboven 42 woningen.

Veel is er het afgelopen jaar gesproken over het aantal te verwachten extra parkeerplaatsen dat er bij komt in combinatie met de bestaande parkeermogelijkheden in de directe omgeving bij het winkelcentrum Dorrestein. Parkeerplaatsen voor de nieuwe bewoners, voor het personeel van het gezondheidscentrum met 14 behandelkamers  en voor de bezoekers aan het gezondheidscentrum.

Tegen het oorspronkelijke bestemmingsplan waren in het najaar 33 zienswijzen c.q. bezwaarschriften ingediend. De omwonenden en belanghebbenden hadden zich al eerder georganiseerd in de Initiatiefgroep Rabobank-gebouw Beijerinkstraat en de meest voorkomende zienswijzen gingen over de belemmering van het uitzicht, zorgen over parkeergelegenheid die nu al vaak te hoog is, waardevermindering van de omliggende woningen, verplaatsen van bomen, negatieve impact op de woon- en leefomgeving, minder zonlicht uren, veiligheid van kinderen en schoolgaande jeugd omdat het Burgemeester Van der Meulenpad een rijweg met parkeerplaatsen wordt, het is te massaal, te weinig groen in het plan, toename geluidsoverlast, toename verkeer in de J.A. Beijerinkstraat en de te verwachten toenemende vergrijzing van de woon- en leefomgeving.

Het college is tegemoet gekomen aan de bezwaren van de Initiatiefgroep m.b.t. de parkeergelegenheid en de daardoor ontstane zorgen bij de diverse gemeenteraadsleden. In het gewijzigde bestemmingsplan zijn nu 15 extra parkeerplaatsen opgenomen.

Ondanks dat er in de Raad nog werd getwijfeld over de juistheid van de parkeerberekeningen was dit genoeg om als raad unaniem akkoord te gaan met het gewijzigde bestemmingsplan en kan er begonnen worden met het inrichtingsplan.

Tijdens de behandeling werd de naam van het gebouw ‘De Twee Gebroeders’ vergeleken met het gelijknamige schip van Arie Evegroen, dat in 1953 in het gat van de Schielandse Hoge Zeedijk werd gevaren en daar precies paste in het ontstane gat, zodat een overstroming werd voorkomen. Deze ‘Twee Gebroeders’ past ook heel precies op de plek van het voormalige Rabogebouw aan de J.A.Beijerinkstraat naast het winkelcentrum Dorrestein.

Na acht jaar lijkt er nu een oplossing te gaan komen voor het Oude Rabobankgebouw aan de J.A.Beijerinkstraat in Dorrestein, in ieder geval is iedereen, inclusief de Initiatiefgroep, blij dat dit eindelijk gaat gebeuren.

Zullen er wel of geen problemen ontstaan in Dorrestein met parkeren in de toekomst als het nieuwe gebouw klaar en in gebruik is? Dat zal dan destijds moeten blijken, er is nog een grasveldje dat nu gespaard wordt met ca 14 extra parkeerplekken als mogelijke aanvulling.

Eerder op Dichtbij: Voldoende parkeerplaatsen? En te massaal.

Door Louis Bekker