Gouwenaar Benne Van Popta benoemd tot Officier in de Orde van Oranje Nassau

Gouda – Burgemeester Pieter Verhoeve heeft op donderdag 21 januari een Koninklijke onderscheiding uitgereikt aan de heer K.B. (Benne) van Popta tijdens zijn afscheid als bestuursvoorzitter van het Pensioenfonds Metaal en Techniek (PMT). De heer Van Popta is benoemd tot Officier in de Orde van Oranje Nassau voor zijn bijzondere verdiensten voor de nationale en internationale pensioenwereld.

Van Popta was een zeer gedreven bestuursvoorzitter bij het Pensioenfonds Metaal en Techniek. Met zijn enorme brede kennis van zowel nationale als internationale pensioenen heeft Van Popta zich sterk gemaakt voor vernieuwing in de pensioenwereld.

Ook heeft hij zich sterk gemaakt voor de ontwikkeling van een duurzaam beleggingsbeleid. Niet alleen in Nederland maar ook internationaal. Over heel de wereld heeft hij zijn kennis over het pensioenstelsel en ideeën over hervormingen uitgewisseld. Hierdoor heeft hij Nederland op de kaart gezet als een land met een van de beste pensioenstelsels ter wereld. Het Pensioenfonds Metaal en Techniek was het eerste pensioenfonds met een duurzame, maatschappelijk verantwoorde benchmark voor de gehele aandelenportefeuille. Dat betekent onder meer dat PMT bij het beleggen niet alleen kijkt naar het rendement, maar ook naar bijvoorbeeld de gevolgen van het beleggen op het milieu en of wordt belegd bij bedrijven met een eerlijke bedrijfsvoering. Daarmee heeft de heer van Popta de toon gezet in de pensioenwereld.

Orde van Oranje Nassau
De Orde van Oranje-Nassau bestaat sinds 4 april 1892. Voor een onderscheiding in deze orde komen personen in aanmerking die zich langdurig bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt voor de samenleving. Denk hierbij aan vrijwilligers die zich vrijblijvend inzetten voor jongeren, milieu, (mantel)zorg, sport, buurtverenigingen of vluchtelingen. Ook iemand die in haar of zijn werk bijzondere prestaties levert en zich daarmee onderscheidt van beroepsgenoten, kan worden benoemd in deze orde. Dit moet dan wel echt uitstijgen boven wat normaal gesproken van iemand verwacht mag worden in een dergelijke functie. De Orde van Oranje-Nassau kent zes graden. Officier in de Orde van Oranje-Nassau is de vierde graad in de orde.

Pensioenfonds Metaal en Techniek
PMT is het grootste marktpensioenfonds van Nederland.
Het fonds werkt voor ongeveer 34.000 ondernemingen, waarin ruim 400.000 werknemers op dit moment een pensioen opbouwen. Tel daarbij op de deelnemers die niet langer een pensioen bij het fonds opbouwen, maar dat voorheen wel deden (bijna 700.000) en de personen die al een uitkering ontvangen (ruim 220.000) en het totaal aantal deelnemers is bijna 1,4 miljoen.