Onderzoek verkeerssituatie Koningsspil Moerkapelle

Moerkapelle – Naar aanleiding van de suggesties van bewoners, ouders en schoolleiding van de brede school op de Koningsspil in Moerkapelle is er onderzoek uitgevoerd naar de huidige en toekomstige verkeerssituatie en de ontsluiting van fase 3 van de woonwijk De Jonge Veenen in Moerkapelle. De gemeente heeft hiervoor een extern adviesbureau ingeschakeld.

 Verkeerssituatie bij de scholen
Het bureau brengt in beeld wat de situatie is op de Koningsspil en welke maatregelen mogelijk zijn om tot een betere en veiligere verkeersafwikkeling te komen. Zo zijn bijvoorbeeld de breng- en ophaalmomenten naar en van de scholen gelegen aan de Koningsspil meegenomen in het onderzoek.

Daarnaast adviseert het bureau over de beste ontsluiting voor de woonwijk De Jonge Veenen fase 3.

Deze bouw van deze wijk start in 2021.

Advies hulpdiensten en VVN
Ook heeft de gemeente de lokale afdeling van Veilig Verkeer Nederland gevraagd mee te denken over de huidige situatie van de Koningsspil. De hulpdiensten (ambulance, brandweer en politie) worden nadrukkelijk betrokken. De gemeente is in gesprek met de verkeersadviseur van de politie en met de brandweer over onder andere de bereikbaarheid van fase 3 voor hulpdiensten.

Online informatiebijeenkomst
De gemeente presenteert de uitslagen van het verkeersonderzoek en de inbreng van genoemde partijen binnen enkele weken online en interactief aan de scholen en omwonenden. Op deze manier kunnen belanghebbenden direct vragen stellen over de uitkomsten van het onderzoek en input geven.

Op basis daarvan zal de gemeente aanpassingen overwegen aan de infrastructuur en inzetten op gezamenlijk gedragen beter gebruik van de wegen.

Het onderzoek en een online vragen/reactie formulier zijn binnenkort via de website van de gemeente te downloaden. Belanghebbenden krijgen schriftelijke informatie over de online bijeenkomst en de link naar de website.

Voor vragen kunt u contact opnemen met Mirko Buining, projectleider afdeling Ruimte, via 0180 – 330300 of m.buining@zuidplas.nl.

Heeft u lokaal nieuws uit Zuidplas of omgeving?
Mail het ons via 
redactie@dichtbijhetnieuws.nl