Ontwikkelplan Rottemeren is vertraagd

Zevenhuizen – Door de gevolgen van Corona en het per 1 augustus ophouden van het bestaan van het bureau dat aangesteld was voor de recreatievisie, schuift het verder uitwerken van het Ontwikkelplan Rottemeren op naar maart 2021. Het Recreatieschap Rottemeren gaat een nieuw bureau voor de recreatievisie werven om de landschapsarchitecten bij te staan.

Het recreatieschap Rottemeren start tevens na de zomervakantie het participatietraject weer op met het beheerteam van het recreatieschap en het Watersportverbond. Daarna volgen de Alliantie Groenblauwe Rotte, de Ondernemersvereniging en de Stichting Plezierrivier De Rotte en vindt daarna een bijeenkomst van de klankbordgroep plaats.

Aanvullend gaat het bureau landschapsarchitecten de Provincie Zuid-Holland ook adviseren bij gesprekken met gebiedspartners aan de noordkant van de Rotte, tot aan het nieuwe Bentwoud. Dit is geen onderdeel van het ontwikkelplan Rottemeren, maar met de uitkomst moet wel rekening gehouden worden.

Enkele uitgangspunten in het Ontwikkelplan, belangrijk voor de gemeente Zuidplas:
De diversiteit van het recreatieve aanbod wordt vergroot met voorzieningen en activiteiten, die de verschillen tussen de deelgebieden versterken. Dat betekent dat niet alle deelgebieden voor alle leefstijlen even aantrekkelijk zijn, maar wel dat voor elke leefstijl ergens een passend aanbod te vinden zal zijn in het Rottemerengebied.

Er komen verbeteringen van centrale ‘entrees’ van het gebied om de vindbaarheid te vergroten, bv bij de kruising van Burgemeester Klinkhamerweg in Zevenhuizen met de Tweemanspolder.

Er worden meer bruggen aangelegd over de Rotte voor fietsers en wandelaars, zoals bij het Ommoordse veld  en bij de Zevenhuizerplas/Nessebos.

Om bezoekers naar Polder De Wilde Veenen, de Klappolder en de Tweemanspolder te trekken, moeten zij een aanleiding/reden hebben om er naar toe te gaan. Hiervoor zoekt het Recreatieschap nog een ‘trekker’ van formaat, gecombineerd met een aantrekkelijker landschap of ten minste met aantrekkelijke routes die naar de ‘trekker’ leiden. Vanwege de ingewikkeldheid van deze opgave is dit meer op de langere termijn gezet.

Voor een betere beleving van de natuurgebieden, zoals het Koornmolengat, het Plasdrasgebied, de Wybertjes en de Hennipgaarde zijn ‘stepping stones’ nodig die deze natuurgebieden met elkaar verbinden of linken. Dat is wenselijk vanuit ecologisch oogpunt en interessant voor recreanten die geïnteresseerd zijn in de natuur.

De toekomstige woningbouw en de bevolkingsontwikkeling (met name ook in Zuidplas) in de omgeving van de Rottemeren maakt dat het beleven van het gebied steeds belangrijker en waardevoller wordt. Het autoluwe karakter van het gebied moet daarbij worden behouden, in combinatie met het faciliteren van andere passende vervoersmiddelen. De focus van het Recreatieschap Rottemeren in het ontwikkelplan ligt op het behoud en de verdere ontwikkeling van het groen ten behoeve van natuur en recreatie.

Het Recreatieschap wil met het Rottemerengebied ook een rol spelen bij de vele actuele maatschappelijke vraagstukken ten aanzien van duurzaamheid, klimaat, gezond bewegen, buiten spelen enz.

Door Louis Bekker

Heeft u lokaal nieuws uit Zuidplas of omgeving?
Mail het ons via 
redactie@dichtbijhetnieuws.nl