Inspirerend Minima Congres Zuidplas

Zuidplas – Hoe kunnen we de inwoner die het minder heeft goed ondersteunen? Die vraag stond centraal op het Minima Congres Zuidplas. In Moerkapelle waren inwoners en organisaties uitgenodigd om hierover met elkaar na te denken.

De avond werd geopend door wethouder Schuurman die vertelde dat 1 op de 10 gezinnen moet rondkomen van een minimuminkomen. Daarmee benadrukte de wethouder het belang van het congres om er samen aan te werken. Hij verwoordde hoe moeilijk het is om te leven met een minimuminkomen en dat er soms (nog) geen gebruik wordt gemaakt van de tegemoetkomingen die er zijn. Het in Zuidplas beschikbare Kindpakket (ww) is daar een goed voorbeeld van.

Vervolgens werd er gesproken door Marc Mulder, ervaringsdeskundige bij Movisie.
Een zeer persoonlijk aangrijpend verhaal over wat schulden met je doet. Met tips richting de hulpverlening. Zijn verhaal is ook terug te lezen op de website Kom uit je schuld

Na de pauze werd er in groepjes (workshops) doorgesproken over diverse onderwerpen. Hierin kwam bij de meeste workshops naar voren dat het belangrijk is dat de mens centraal staat, dat de hulpverlening aan moet sluiten bij wat de inwoner wil. Vertrouwen is ook een basis om met elkaar verder te komen. En laat je oordeel thuis. Daarnaast is het ook belangrijk dat organisaties elkaar kennen en weten wat hun kwaliteiten zijn. Zo kunnen ze gebruik maken van elkaars expertise en hierin de inwoner inderdaad centraal zetten

Het was een inspirerende avond.