Beschermde status voor Molukse graven KNIL-veteranen en hun partners

Moordrecht – De laatste rustplaatsen van Molukse KNIL-veteranen en hun partners in Moordrecht krijgen van het college een beschermde status.  Het college wil dit gebaar maken uit eerbetoon voor de KNIL-veteranen die trouw hebben gevochten voor het Koninkrijk der Nederlanden. Het is ook een gebaar van respect naar de Molukse gemeenschap in Moordrecht.

Dit jaar bestaat de Molukse wijk in Moordrecht 60 jaar en is het 70 jaar geleden dat de eerste generatie Molukkers aankwam in Nederland. Door de eeuwen heen bestaat een langdurige onderlinge verbondenheid tussen de Molukkers en Nederland. Dit jaar staat het gemeentebestuur ook stil bij zestig jaar verbondenheid met de Molukse gemeenschap in Moordrecht.

De Molukse Wijk Commissie Moordrecht heeft in juni bij de gemeente een verzoek ingediend om een gebaar te maken naar de nabestaanden van deze veteranen en de laatste nog levende Molukse KNIL-veteraan die toentertijd op dienstbevel voor een tijdelijk verblijf naar Nederland zijn gebracht.

De beschermstatus van de graven ziet het college als een erkenning van het leed en onrecht dat de eerste generatie Molukkers is aangedaan.

Maatregelen
De graven van de nabestaanden/rechthebbenden worden eeuwigdurend beschermd en definitief verwerkt in de gemeentelijke begraafplaats administratie (conform artikel 31, Beheerverordening gemeentelijke begraafplaatsen Zuidplas 2021). De kosten voor grafrechten en onderhoud komen voor rekening van de gemeente Zuidplas.

Vervolg
Er volgt op een later tijdstip in samenspraak met de Molukse Wijkcommissie Moordrecht een formeel moment ter ere van dit collegebesluit.