Het ontstaan van Rotterdam begon met de Rotte in Moerkapelle

Foto: Louis Bekker

Moerkapelle – In Moerkapelle begint de rivier de Rotte, die 750 jaar geleden leidde tot het ontstaan van de stad Rotterdam. In de Rotte bij de aansluiting met de Maas werd destijds een dam van 400 meter aangelegd. Op de dam ontstond de nederzetting Rotterdam, in de loop van de 14e eeuw ontwikkelde die zich tot een marktstad, die in het jaar 1340 stadsrechten kreeg. Hoe bijzonder is een dorp waarin de oorsprong van een rivier is, want in Moerkapelle vind je geen gletser op een hoge berg, die zoals in het buitenland vaak de oorzaak is tot het ontstaan van een grote rivier.

Waar komt al dat water vandaan?
Voor het droogleggen en bemalen van de veenpolder ‘Honderd Morgen’ in de “Wilde Veenen’ bij Moerkapelle werden rond 1644 zes molens geplaatst, waarvan de molenstompen er nu nog staan. De polder ‘Honderdveertig morgen’ dankt zijn naam aan een oude Nederlandse oppervlakte maat die een gebied aangeeft wat in een morgen (ochtend) door éèn persoon met een span ossen omgeploegd kon worden. De Molen nummer 5 van de polder de Wilde Veenen in Moerkapelle bevindt zich vlakbij het beginpunt van de Rotte en wordt daarom ook wel ‘Molen de Oorsprong’ genoemd.

Het begin van de Rotte is, net als bij de grote rivieren klein en smal, ongeveer ter breedte van een beek. Wie de Rotte kent van Moerkapelle tot aan Rotterdam, weet dat de rivier steeds breder wordt en tussen de Tweemanspolder van Zevenhuizen en de Klappolder Zuid van Bleiswijk is al een behoorlijke breedte bereikt.

Artikel gaat verder na artikel

De ‘Tweemanspolder’ even verderop bij Zevenhuizen werd bemalen door de ‘Molenviergang’, gebouwd rond 1722 en bestaande uit vier achter elkaar geschakelde molens, welke gedurende bijna twee eeuwen, gezamenlijk het polder niveau op peil hielden.

Om het hoogte verschil tussen het polder niveau en het niveau van de rivier de Rotte van ca 4,5 meter te overbruggen, waren vier molens nodig aangezien de opvoer hoogte van een molen maximaal 1,5 meter is. Deze unieke molenviergang is tot 1952 in vol bedrijf geweest.

De polders bij Moerkapelle en Zevenhuizen worden nu bemalen door moderne gemalen, maar de ‘Molenviergang’ kan nog steeds bijspringen, als het nodig is.

De Rivier de Rotte is een oude veen rivier, al bekend sinds het jaar 1150. Vroeger zorgde de rivier voor de afvoer van het vele water in het veengebied, omdat de rivier toen lager lag dan het veen kon het water naar de Maas stromen. Door veenwinning en ontwatering van de polders is het grondpeil gezakt ( inklinking en vervening ) Hier door ligt de rivier nu hoger dan de polder, soms tot wel 4 of 5 meter.

Ontdek de natuur van de rivier de Rotte en begin bij het begin: de Oorsprong van de Rotte in Moerkapelle en eindig bij de ‘Oude Haven’ in Rotterdam. De rivier de Rotte zorgt voor een mooi natuur- en recreatiegebied tussen Moerkapelle en Rotterdam, waar veel inwoners uit de omliggende dorpen graag gebruik van maken. Een gebied bij uitstek voor natuurliefhebbers, wandelaars, fietsers en watersporters.

Door Louis Bekker 

Heeft u lokaal nieuws uit Zuidplas of omgeving?
Mail het ons via redactie@dichtbijhetnieuws.nl