Gemeente wil ongewenste effecten kamerverhuur tegengaan

Het gemeentehuis van Gouda

Gouda – Het college heeft besloten een aantal maatregelen te nemen om effectiever op te kunnen treden tegen ongewenste kamerverhuur die overlast veroorzaakt. Het gaat dan enerzijds om woningen die eigenlijk bedoeld zijn voor eén huishouden, maar waarvan meerdere kamers worden verhuurd (‘verkamering’). Anderzijds gaat het om kamers die worden verhuurd voor toeristische doeleinden, zoals de bekende Airbnb’s.

Gouda wil een gastvrije stad zijn voor bezoekers en er moet afgewogen worden of dit niet ten koste gaat van woonruimte in de stad. Beide soorten verhuur zijn in de meeste gevallen een welkome toevoeging voor Gouda. De gemeente merkt echter ook dat er een spanning kan ontstaan tussen het aanbieden van voldoende woningen, een betaalbare voorraad, het in stand houden van de leefbaarheid en bezoekers welkom heten in de stad.

Wethouder Wonen Rogier Tetteroo: “Het is een lang gekoesterde wens van het college om de ongewenste effecten van woonruimte- of kamerverhuur in Gouda tegen te gaan. Niet dat we nu grote problemen ervaren, maar we willen wel inzichtelijk maken hoe vaak deze vormen van verhuur een probleem opleveren. Wanneer zich problemen voordoen ontbreekt nu nog een handelingsperspectief. Door het treffen van maatregelen kunnen we als gemeente ingrijpen als daar aanleiding voor is”.

Maatregelen:
Een van de maatregelen treft de gemeente zodra een aanstaande wetswijziging wordt doorgevoerd over toeristische verhuur. Door deze nieuwe wet is er sprake van een registratieplicht voor toeristische verhuur. Hierdoor is het exact bekend waar en wanneer verhuringen van woonruimten zoals via Airbnb in de stad plaatsvinden. De gemeente gaat de nieuwe wet opnemen in haar eigen beleid. Door de registratieplicht ontstaat ook de mogelijkheid handhavend op te treden tegen accommodatieverhuurders die geen toeristenbelasting afdragen.
Een andere maatregel gaat over niet toeristische kamerverhuur. Op dit moment is er ruimte voor particulieren om kamers te verhuren, zonder dat de gemeente daar op voorhand voorwaarden aan kan stellen. Door een paraplubestemmingsplan wordt scherper opgenomen dat een woning door één huishouden kan worden bewoond. Bij de behoefte aan onzelfstandige woonruimte kan alsnog medewerking worden verleend, maar kan de gemeente ervoor kiezen om daar voorwaarden aan te stellen.

Heeft u lokaal nieuws uit Zuidplas of omgeving?
Mail het ons via 
redactie@dichtbijhetnieuws.nl