Jaarlijkse miljoenen winstuitkering voor Zuidplas, Waddinxveen en Gouda

Gouda/Zuidpla/Waddinxveen – De ontwikkeling van Gouwe Park legt geen windeieren, want vanaf 2020 levert het bedrijvenpark 3 jaar lang een winstuitkering van meerdere miljoenen op voor de drie gemeentes.

Zuidplas, Waddinxveen en Gouda sloten in 1993 een gezamenlijk convenant over nieuwe woon- en werklocaties in de drie gemeenten. Daarin is besloten om gezamenlijk te gaan ondernemen in de exploitatie van een regionaal bedrijventerrein op het grondgebied van Moordrecht. Dit initiatief heeft geleid tot de oprichting van het Bedrijvenschap Regio Gouda in1995.

Intussen is het bedrijvenpark ‘Gouwe Park’ tot wasdom gekomen en met nog slechts enkele kavels te gaan, is het moment gekomen om tot tussentijdse uitkering van de winst aan de deelnemende gemeenten over te gaan.  Want in de gemeenschappelijke regeling van de drie gemeentes is vastgelegd dat deze wordt opgeheven nadat (zo goed als) alle bedrijfskavels zijn verkocht; in eerste instantie werd dat in 2022 voorzien.

Vanaf 2017 wordt er al door het Bedrijvenschap Regio Gouda winst ondergebracht in een reservepost. Vanaf 2020 wordt een winst uitgekeerd van € 3 miljoen , daarna € 3 miljoen in 2021 en ter afsluiting in 2022 een bedrag van ca € 5,8 miljoen.

De oorspronkelijke doelstelling van de deelnemende gemeenten was te sturen op tenminste een sluitende grondexploitatie. De eind 2019 geactualiseerde grondexploitatieberekening geeft echter aan dat aan het einde van de looptijd een voordeel van  € 11,8 miljoen op eindwaarde te verwachten is. Gelijkelijk te verdelen over de drie gemeentes.

Aan het besluit om te gaan ondernemen in Gouwe Park lagen een paar overwegingen ten grondslag: de periode tot de opheffing van de gemeenschappelijke regeling is goed te overzien,  de betrouwbare inschatting van de liquiditeitspositie van het Bedrijvenschap en de fiscale consequenties voor zowel het Bedrijvenschap als de deelnemende gemeenten waren helder.

De gemeenteraad in Zuidplas heeft op 10 juni unaniem besloten (en dat verbaasd niemand) om geen zienswijze in te dienen op de Conceptbegroting 2021 en jaarrekening 2019 van het Bedrijvenschap Regio Gouda.

Colleges en raadsleden van Zuidplas, Waddinxveen en Gouda kunnen zich nu buigen over de besteding van dit ‘extraatje’ uit gemeentelijk ondernemen.

Door Louis Bekker

Heeft u lokaal nieuws uit Zuidplas of omgeving?
Mail het ons via redactie@dichtbijhetnieuws.nl