Nieuw zwembad voor Waddinxveen na 2030

Waddinxveen houdt een zwembad na 2030. Dat besloot de gemeenteraad op 26 januari 2022 op basis van het onderzoek naar de toekomst van Gouwebad De Sniep. Het onderzoek laat zien dat het zwembad een duidelijke functie heeft voor inwoners. Hierdoor is er bestaansrecht voor een zwembad in Waddinxveen.

In het onderzoek hebben inwoners, gebruikers en het Platform Sport Spel en Bewegen meegedacht. Er komt een nieuw zwembad met in ieder geval een wedstrijdbad, doelgroepenbad en een spraypark buiten.

Dit komt duidelijk naar voren in de vragenlijsten en de gesprekken met inwoners en gebruikers. Waddinxveen wil een aantrekkelijke gemeente zijn om te wonen, te werken en te recreëren. Daar past een zwembad bij. Het is belangrijk dat de basisvoorzieningen op het gebied van onderwijs, sport, welzijn, cultuur en gezondheid op orde zijn. En dat iedereen er gebruik van kan maken. Daarbij moeten we er rekening mee houden dat Waddinxveen groeit. Dat vraagt om een bijpassend voorzieningenniveau.

Een buitenbad met ligweide valt af. Want het neemt veel ruimte in en zowel de bouwkosten als de jaarlijkse kosten zijn veel hoger. Deze kosten wegen niet op tegen de voordelen. Ook omdat een buitenbad maar een paar weken per jaar open kan zijn. Wel komt er een spraypark buiten. Dat is een waterspeelplaats met interactieve waterspuiters en fonteinen, waar kinderen alleen of samen kunnen spelen. Mogelijk komt er ook een recreatiebad. Daar wordt in een volgende fase onderzoek naar gedaan. Ook wordt er dan gekeken naar een mogelijke locatie voor het nieuwe zwembad.

Voor het onderzoek hebben inwoners, gebruikers en het Platform Sport Spel en Bewegen input gegeven. Meer dan 1.900 mensen vulden in juni 2021 de vragenlijst over de toekomst van het zwembad in. Ook vonden er diverse gesprekken plaats. Daarnaast onderzocht onderzoeksbureau Synarchis de soorten zwembaden die mogelijk zijn, de kosten en het aanbod van zwembaden in de gemeenten om ons heen.