Aanleg geluidsscherm langs N451 vertraagd

Waddinxveen – Het geluidsscherm dat de provincie Zuid-Holland gaat maken langs de N451, wordt – in tegenstelling tot eerdere berichten – niet eind 2021, maar in de eerste helft van 2022 geplaatst.

Voor woonwijk Park Triangel nemen de provincie Zuid-Holland en de gemeente Waddinxveen drie maatregelen om het geluid van het verkeer te verminderen. Deze maatregelen bestaan uit het plaatsen van een geluidsscherm langs de N451 en een geluidsscherm langs de A12. Daarnaast leggen we fluisterasfalt op de Zuidelijke Rondweg. Hierdoor verminderen we het lawaai en verhogen we het woonplezier van de bewoners van woonwijk Park Triangel.

De provincie voerde de afgelopen tijd verschillende voorbereidende onderzoeken uit. Uit een van deze onderzoeken bleek de plaats waar het geluidsscherm komt perfect te zijn voor zonnepanelen. Daarom heeft de provincie besloten deze toch nog aan het project toe te voegen. Dit zorgt wel voor een vertraging van het project met een aantal maanden.

Het scherm wordt 200 meter lang en 3,5 meter hoog. De zonnecellen bedekken maximaal 65 procent van het doorschijnende deel van het scherm. Een groot deel van het scherm blijft doorzichtig.

De eerstvolgende stap is het kiezen van een aannemer die de werkzaamheden gaat uitvoeren. Als alles volgens planning verloopt, start de bouw in de eerste helft van 2022.