Vooral horeca doet beroep op tegemoetkoming schade coronavirus

La Baraque in Zevenhuizen is ieder geval goed voorbereid op maandag 1 juni.
Aan 60 procent van de horecabedrijven met minder dan 250 werkzame personen was op 15 mei 2020 een uitkering toegekend vanuit de regeling Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS). Van alle midden- en kleinbedrijven in de bedrijfstakken die in aanmerking kwamen voor TOGS had 26 procent een aanvraag ingediend, en goedkeuring gekregen. Dat meldt het CBS, op verzoek van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) en het Ministerie van EZK, op basis van voorlopige cijfers.
Ondernemingen in sectoren van het midden- en kleinbedrijf (mkb) die in het voorjaar van 2020 het meest zijn getroffen door de overheidsmaatregelen rond het coronavirus, kunnen via de beleidsregel Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS) een eenmalige tegemoetkoming van € 4 000 ontvangen. Binnen de horeca waren restaurants en cafés de deelbranches met de hoogste percentages bedrijven die gebruik maakten van deze regeling. Van de restaurants had 86 procent op 15 mei 2020 gebruik gemaakt van de regeling, van de cafés 81 procent. Andere bedrijfstakken waar RVO meer dan drie kwart van de bedrijven een uitkering toekende waren bijvoorbeeld winkels in dames-, heren- of onderkleding, kermisattracties en taxivervoer.

In totaal maakte 26 procent van de 580 duizend mkb-bedrijven in bedrijfstakken die in aanmerking komen voor deze regeling, vóór 15 mei 2020 gebruik van TOGS. Van alle mkb-bedrijven is dit 9 procent.

Heeft u lokaal nieuws uit Gouda of omgeving?
Mail het ons via 
redactie@dichtbijhetnieuws.nl