Bouwkundige noodmaatregelen voor sporthal Swanla in Zevenhuizen

Swanla

Zuidplas – De gemeenteraad van Zuidplas is in de vergadering van 26 mei unaniem akkoord gegaan met de voorgestelde bouwkundige aanpassingen van de Sporthal Swanla in Zevenhuizen. De geraamde kosten bedragen € 261.300,-   De sporthal kampt al jaren met vochtneerslag op de vloer, dit maakt verantwoord sporten soms onmogelijk. De vochtplekken (neerslag) doen zich voor onder de klimatologische omstandigheden van het voor- en najaar.

De sportvisie van de gemeente geeft aan dat de sporthal van Swanla gedateerd is, maar er moeten wel nu noodmaatregelen worden getroffen om de functie in stand te houden. Intussen kijkt de gemeente naar welke rol in de toekomst is weggelegd voor de sporthal in Swanla als sportvoorziening in de gemeente Zuidplas.

Met het uitvoeren van bouwkundige aanpassingen aan het gebouw kunnen deze vochtproblemen nagenoeg worden geëlimineerd en kan de zaal voor de resterende levensduur (tot eind 2026) geschikt worden gemaakt voor het doel waarvoor deze is bestemd. In november 2019 hebben zich ernstige vochtproblemen in de sporthal voorgedaan, die uit veiligheidsoverweging zelfs geleid hebben tot de afgelasting van een volleybalwedstrijd. Als korte termijn maatregel is onmiddellijk mobiele luchtverwarming verwarming in de zaal bijgeplaatst. Het risico op herhaling van het vochtprobleem is daarmee gereduceerd. Het leidde wel tot huurkosten van apparatuur en significante hogere energie lasten (€ 15.000,- ). De geplande werkzaamheden zijn: thermische isolatie van de kolommen van de hal, luchtdichtheid van de gevel op verschillende plaatsen verbeteren, niet kierdichte deuren vervangen en het verhogen van de luchtverversingssnelheid. De sporthal van de multifunctionele accommodatie Swanla is in 1988 gebouwd en de sporthal is eind 2026 economisch afgeschreven.

Door Louis Bekker

Heeft u lokaal nieuws uit Gouda of omgeving?
Mail het ons via 
redactie@dichtbijhetnieuws.nl