Geen oplossing voor jarenlange slepende kwestie in Zuidplas

Zuidplas – Een motie van PvdA/GroenLinks. SP , NEZ en D66 voor een nieuw onderzoek naar de perspectieven voor het toekomstig gebruik van de recreatieparken in Zuidplas haalde geen meerderheid in de raadsvergadering van 26 mei en werd daarmee verworpen.

Maar het onderwerp krijgt binnenkort wel aandacht van de landelijke media. In Zuidplas wordt permanente bewoning zonder vergunning op de recreatieparken al jaren bestreden. De handhaving ervan is ingewikkeld en arbeidsintensief en nu dreigt er ook verdere verloedering van de parken. Men ziet ook steeds meer schrijnende gevallen en dus wilden de oppositiepartijen een vervolgonderzoek hiernaar.

De gemeente (coalitie) houdt zich al jaren vast aan het handhavingsbeleid en de recreatiefunctie en volgt daarmee het landelijk beleid en zal dit ook blijven doen.

Wel had het college in een raadsvergadering van 1 juni 2015 al toegezegd om het maatwerk voor mensen die permanent wonen in recreatiewoningen ruimhartiger toe te passen.

Het recreatief perspectief van de parken is gering, deels zijn het arbeidsmigranten parken geworden. Met het verwerpen van de motie voor een vervolgonderzoek blijft het een slepende kwestie die binnenkort op donderdag 11 juni ook aandacht krijgt van het BNN/VARA TV programma ‘Opstandelingen’, een programma van Sophie Hilbrand over conflicten tussen burgers en bestuurders. In het programma is Sophie in Zuidplas en praat o.a. met opstandeling Kim Wittop Koning, die al jaren strijd levert tegen het beleid van de gemeente Zuidplas over het permanente wonen op de recreatieparken.

Door Louis Bekker

Heeft u lokaal nieuws uit Gouda of omgeving?
Mail het ons via 
redactie@dichtbijhetnieuws.nl