Ontwikkelplan Landschapspark de Rotte

Zuidplas – Maandag 25 januari organiseert het recreatieschap Rottemeren een informatiebijeenkomst over het Ontwikkelplan voor het landschapspark de Rotte

De bijeenkomst is voor iedereen die de Rottemeren een warm hart toedraagt en benieuwd is naar de toekomstplannen voor dit gebied. Een live bijeenkomst zit er vanwege de beperkende maatregelen vanwege het Coronavirus niet in. Dit biedt echter ook een mooie kans om deze bijeenkomst live te verzorgen via een digitale uitzending, waardoor nog meer mensen kennis kunnen nemen van het Ontwikkelplan.

Hoe zat het ook al weer

In 2018 is voor de Rottemeren de notitie Ruimte voor een groenblauwe toekomst opgesteld. In het voorjaar 2019 is dit vastgesteld door de raden van de drie schapsgemeenten Lansingerland, Rotterdam en Zuidplas. De notitie geeft voor de komende 30 à 40 jaar de koers, ambities en kaders aan voor het recreatiegebied Rottemeren. Het Recreatieschap Rottemeren werkt op dit moment de ambities verder uit in een ontwikkelplan voor het recreatiegebied Rottemeren voor de komende tien jaar.

Participatie

Het schap maakt het Ontwikkelplan met input van georganiseerde ondernemers en bewoners, maatschappelijke organisaties, het Hoogheemraadschap en experts via expertsessies, klankbordbijeenkomsten en bijpraatavonden. Met een e-enquête is ook de mening van recreanten en de in/omwonenden van het gebied over een aantal onderwerpen geïnventariseerd. De planning is dat het Ontwikkelplan in mei 2021 gereed en vastgesteld is door het bestuur van het recreatieschap Rottemeren. Na het ontwikkelplan wordt een uitvoeringsagenda opgesteld, waarin concrete projecten komen te staan met een planning en begroting op hoofdlijnen.

Het eindconcept Ontwikkelplan staat op de website van het recreatieschap, www.recreatieschaprottemeren.nl.

Online uitzending 25 januari

Het recreatieschap presenteert de hoofdlijnen van het concept Ontwikkelplan live via een digitale uitzending. We gaan hierbij ook in gesprek met betrokken belanghebbenden en zullen vragen beantwoorden van de kijkers. Het recreatieschap Rottemeren nodigt bewoners en geïnteresseerden van harte uit voor de bijeenkomst van 25 januari tussen 19:00 en 21:00 uur.

Vragen insturen

Om zo goed mogelijk op de vele vragen die er zijn te kunnen antwoorden vragen wij u het ontwikkelplan alvast door te nemen en uw vraag over het ontwikkelplan in te sturen. U kunt dit doen bij het insturen van uw aanmelding voor deze bijeenkomst via e-mailadres rottemeren@staatsbosbeheer.nl. Ongeveer een week voorafgaand aan de bijeenkomst ontvangen de deelnemers op het opgegeven e-mailadres een link om deel te nemen en de bijeenkomst te kunnen volgen.

Vragen of meer informatie

Algemene informatie over het ontwikkelplan staat op de projectpagina van het ontwikkelplan op www.recreatieschaprottemeren.nl van het recreatieschap Rottemeren. Daar vindt u ook het eindconcept Ontwikkelplan onder het kopje meer informatie.