Polikliniek Kralingen ontvangt de eerste patiënten IJsselland Ziekenhuis

Capelle – 15 januari 2021 zijn de eerste patiënten met een bos bloemen verwelkomd op de nieuwe polikliniek van het IJsselland Ziekenhuis in Rotterdam Kralingen. De polikliniek is gevestigd in het verpleeghuis en revalidatiecentrum Pniël van Lelie zorggroep aan de Oudedijk.

Ook de medewerkers kregen op hun nieuwe werkplek een warm welkom en een traktatie van Albert van Wijk en Hendrik Jan van de Berg, bestuurders van respectievelijk IJsselland Ziekenhuis en Lelie zorggroep.

Wat nieuw is aan de polikliniek is de bijna volledig digitale werkwijze.
Na uitvoerig testen van de digitale systemen – waar ook de Cliëntenraad bij is betrokken – kon polikliniek Kralingen vandaag de eerste patiënten verwelkomen voor gynaecologie, interne geneeskunde en bloedafname.
“We zijn enorm trots op onze mooie nieuwe polikliniek. De ruimtes en de inrichting zijn licht en fris en geven ruimte aan een nieuwe manier van werken. Er is de afgelopen maanden hard gewerkt aan het opnieuw en digitaal inrichten van alle processen. Deze manier van werken is wezenlijk anders en de poli zal als pilot dienen voor de hoofdlocatie,” aldus Albert van Wijk, bestuurder IJsselland Ziekenhuis.

Het invullen van vragenlijsten ter voorbereiding op een afspraak op de polikliniek, het maken en bevestigen van afspraken, het gebeurt bijna allemaal digitaal. Voor veel patiënten is dit prettig omdat zij zelf een afspraak op steeds meer poliklinieken kunnen maken, vragenlijsten online in kunnen vullen en alles kunnen terugvinden in hun dossier op Mijn IJsselland. Patiënten hebben hiervoor toegang via DigiD nodig. Teamleider Gabrielle ’t Hart: “We vergissen ons nogal eens in de digitale vaardigheid van ouderen. Veel oudere patiënten kunnen goed uit de voeten en besteden veel tijd aan hun laptop, tablet of smartphone. En als zij dat niet kunnen, dan kunnen we afspraken natuurlijk ook telefonisch maken.”

Sluiting van de Havenpolikliniek
Vier Rotterdamse ziekenhuizen (Erasmus MC, Franciscus Gasthuis en Vlietland, Maasstad ziekenhuis en IJsselland Ziekenhuis) hebben de afgelopen jaren samen invulling gegeven aan de poliklinische zorg in de Havenpolikliniek. 31 december 2020 is de Havenpolikliniek gesloten en is een groot deel van de poliklinische zorg naar verschillende locaties in Rotterdam verhuisd. Daarmee wordt de continuïteit van deze zorg voor patiënten gegarandeerd.
De spreekuren die in de voormalige Havenpoli onder het IJsselland Ziekenhuis vielen, zijn verhuisd naar verpleeghuis en revalidatiecentrum Pniël aan de Oudedijk en vormen hier de nieuwe geavanceerde polikliniek Kralingen.

Samenwerking IJsselland Ziekenhuis en Lelie Zorggroep
Betere zorg voor elke patiënt. Dichtbij huis. Zonder dat iemand steeds weer bij een ander loket moet aankloppen voor zijn zorg. Daarvan dromen Lelie zorggroep en het IJsselland ziekenhuis die sinds dit jaar intensief samenwerken. Een eerste concrete stap in die samenwerking is de vestiging van de Polikliniek Kralingen in verpleeghuis Pniël in de Rotterdamse wijk Kralingen.
Met de samenwerking willen beide organisaties onnodig lange ligduur in het ziekenhuis van ouderen voorkomen. Zij volgen daarbij de wens en behoefte van de patiënt. Tegelijk willen de partijen elkaar versterken door samen te werken op het gebied van innovatie en personeelsbeleid. Het gaat erom de zorg zo dicht mogelijk bij de mensen in de wijk te realiseren.