Online bijeenkomst over Landschapspark De Rottemeren

Foto recreatieschap Rottemeren

Zuidplas – Op maandag 25 januari organiseert het recreatieschap Rottemeren voor iedereen die de Rottemeren een warm hart toedraagt en benieuwd is naar de toekomstplannen een online bijeenkomst tussen 19:00 en 21:00 uur. 

In het Ontwikkelplan werkt het recreatieschap de gewenste ontwikkelingen in het gebied voor de komende tien jaar uit en ook op welke manier het recreatieschap dit samen met andere organisaties wil realiseren. Zodat het gebied inspeelt op grote veranderingen zoals toenemende drukte in het gebied door woningbouw in de omgeving en klimaatverandering. Ook het vergroten van natuurwaarden en biodiversiteit en de functie die het gebied vervult voor maatschappelijke programma’s, zoals gezondheid, jeugdeducatie en zinvol werk voor kwetsbare groepen, worden in het plan uitgewerkt.

Recreatieschap Rottemeren werkt samen met Strootman Landschapsarchitecten en Oosterman Vrijetijdszaken om het Ontwikkelplan uit te werken. Dit gebeurt in afstemming met een groot aantal belanghebbenden, zoals bewoners- sport- en natuurorganisaties, ondernemers, de provincie Zuid-Holland en de drie gemeenten die deelnemer zijn van het recreatieschap. Daarvoor organiseert het schap expertsessies, klankbordgroep bijeenkomsten, ontwerpsessies en bijpraatavonden.

De afgelopen maanden is intensief afgestemd met een groot aantal georganiseerde betrokkenen als de Alliantie Groenblauwe Rotte, de Ondernemersvereniging Rotte(meren), Stichting Plezierrivier, het Watersportverbond, het Hoogheemraadschap Schieland Krimpenerwaard, LTO en de provincie. De reacties op de grote lijn en uitwerkingen van het plan zijn positief. De resultaten van deze ronde zijn verwerkt in het concept-Ontwikkelplan.

Informatiebijeenkomst
25 januari 2021 is de online informatiebijeenkomst voor iedereen die geïnteresseerd is in het plan. U kunt zich vooraf opgeven voor deelname aan deze bijeenkomst en ontvangt dan hiervoor een mail met de benodigde gegevens om te kunnen deelnemen. Lees er meer over op informatieavond ontwikkelplan Landschapspark De Rotte.

 

Meer informatie