Integrale controle in de strijd tegen ondermijning

Op vrijdag 11 december heeft de gemeente samen met de politie en de omgevingsdienst Midden Holland een integrale controle uitgevoerd op een locatie in Zevenhuizen. Deze controle maakt onderdeel uit van de aanpak van de gemeente in de strijd tegen ondermijning.

Bij deze controle zijn onder andere aangetroffen: 125 kg grondstoffen voor de aanmaak van synthetisch drugs, 70 kilogram illegaal vuurwerk en attributen voor de inrichting van een hennepkwekerij. Het onderzoek naar criminele activiteiten wordt voortgezet.

De aanpak van ondermijning is één van de speerpunten van de gemeente Zuidplas. Hierbij werkt de gemeente nauw samen met verschillende partners en wordt periodiek overlegd. Dit overleg wordt de zogenaamde “ondermijningstafel” genoemd. Hierbij delen de verschillende partners informatie met elkaar en worden op basis hiervan onder andere integrale controles gehouden.

Om de aanpak te onderstrepen heeft burgemeester Weber een bezoek gebracht aan deze locatie en betrokken partners bedankt voor hun inzet. Burgemeester Han Weber: “Wij zijn samen met onze veiligheidspartners alert op signalen die duiden op ondermijning. Bij verdenking van ondermijning treden wij hard op, er is in Zuidplas geen plek voor ondermijning!”.