Ideeën voor verbetering onveilige kruispunten Burgemeester Klinkhamerweg

Zevenhuizen – Tot 16 juli konden inwoners van Zevenhuizen een enquête invullen over de kruispunten van Burgemeester Klinkhamerweg met De Opril en met de Noordelijke Dwarsweg. Uit het project “prikker op de kaart” en het participatietraject rondom de tijdelijke school in Zevenhuizen was naar voren gekomen dat inwoners van Zevenhuizen deze kruispunten als extreem onveilig ervaren.

Omdat in verband met de corona-maatregelen het op dit moment niet mogelijk was om een inwonersavond organiseren, informeert de gemeente de inwoners nu via de gemeentewebsite. Via de website werden tot vandaag inwoners gevraagd meningen en suggesties voor verbetering van de kruispunten met de gemeente te delen.

Uit de reacties op sociale media komen de volgende suggesties naar voren, met als nummer èèn: verkeerslichten of rotondes, gevolgd door zebrapaden, drempels, voorrangregels aanpassen, 30km zone en flitspaal, Burgemeester Klinkhamerweg verdiept aanleggen, aparte rijbanen voor fietsers, ‘eilanden’ in de kruispunten plaatsen en fietsers altijd voorrang geven. Op basis de reacties uit de enquête wordt een voorstel aangeboden aan de gemeenteraad van Zuidplas. Afhankelijk van de beslissing van de raad worden de volgende stappen bepaald.

De gemeente Zuidplas had een adviesbureau ingeschakeld om de meest passende oplossing uit te werken. Daaruit is voortgekomen: Kruisende wegen moeten voorrang verlenen op doorgaand verkeer op de Burgemeester Klinkhamerweg, gescheiden fietsinfrastructuur en gefaseerde oversteken voor langzaam verkeer, door het aanbrengen van een (brede) middenberm wordt de rijbaan optisch versmald en uitgebogen, dit werkt snelheidsverlagend. Dit advies wordt verder toegelicht in de video van het adviesbureau

Door Louis Bekker

Heeft u lokaal nieuws uit Zuidplas of omgeving?
Mail het ons via redactie@dichtbijhetnieuws.nl