UWV: Na 3 maanden stijging stabiliseert WW in Midden-Holland

Het aantal WW-uitkeringen in Midden-Holland daalde in juni met 0,2%. Landelijk was er eveneens sprake van een afname met 0,2%. Feitelijk gaat het om stabilisatie. Op de vacaturemarkt was nog steeds een lichte daling zichtbaar. Ondanks de flinke toename van werkzoekenden over de voorbije maanden ervaren werkgevers echter schaarste bij de vervulling van veelvoorkomende vacatures in zorg, techniek, onderwijs en ICT.

“De WW-uitkeringen in Midden-Holland namen tussen februari en juni 2020 vooral toe bij werkzoekenden met een commercieel beroep of transport & logistiek beroep. In veel gevallen ging het om praktisch tot middelbaar geschoolde functies. Deze functies sluiten vaak niet goed aan op veelvoorkomende vacatures. Werkzoekenden met een achtergrond in een dergelijk beroep kunnen overstappen naar kansrijker segmenten zoals zorg en post- en koeriersdiensten, maar in sommige gevallen duurt het even voordat ze voldoende gekwalificeerd zijn.“ Aldus Frank Verduijn, arbeidsmarktadviseur bij UWV.

Eind mei 2020 verstrekte UWV 2.648 WW-uitkeringen in Midden-Holland. Dat waren er 5 minder dan een maand eerder, een afname van 0,2%. Landelijk daalde het aantal WW-uitkeringen op maandbasis eveneens met 0,2%. Na een zeer sterke stijging van het aantal WW-uitkeringen in april en een gematigde toename in mei, is in juni zowel landelijk als regionaal sprake van stabilisatie. Ten opzichte van juni 2019 groeide het aantal WW-uitkeringen in Midden-Holland met 336, oftewel 14,5%. Dit stijgingspercentage is flink kleiner dan het Nederlands gemiddelde van 23,9%. De geringere stijging van het aantal WW-uitkeringen in Midden-Holland heeft vermoedelijk te maken met het sectorale werkgelegenheidsprofiel van de regio, gekenmerkt door een grote zorgsector en relatief sterke aanwezigheid van de (voedings)industrie. Deze sectoren hebben tot nu toe relatief weinig hinder ondervonden van de coronacrisis. Het WW-percentage, dat wil zeggen het aantal WW-uitkeringen ten opzichte van de beroepsbevolking, bleef met 2,6% min of meer gelijk. Het percentage ligt daarmee nog steeds ruim onder het provinciaal en landelijk gemiddelde van 3,2%.

Nog steeds lichte daling openstaande online vacatures

In Midden-Holland nam het gemiddeld aantal openstaande online vacatures in de periode tussen half mei en half juni met 5% af ten opzichte van de vier weken daarvoor. Voor werkzoekenden stonden er per week gemiddeld 1.390 vacatures open. Er kwamen echter meer vacatures beschikbaar voor zorg en welzijn beroepen (+30) en pedagogische beroepen (+10). Het ging daarbij onder meer om helpenden en verzorgenden IG. De grootste daling deed zich voor bij technische beroepen (-50) en bedrijfseconomische en administratieve beroepen (-40).

In vergelijking met de periode vóór het uitbreken van de coronacrisis (januari t/m half maart 2020) is het aantal vacatures in Midden-Holland met ruim een kwart afgenomen (-28%). Alleen bij agrarische beroepen (+54%) en zorg & welzijn beroepen (+25%) nam het aantal vacatures in vergelijking met de eerste 11 weken van het jaar toe. De sterkste dalingen deden zich voor bij technische beroepen, transport & logistiek beroepen en bedrijfseconomische & administratieve beroepen. In deze beroepsklassen nam het aantal vacatures met 130 of meer af.

Mismatch vraag en aanbod

Onderstaande top 20 met de meest voorkomende openstaande online vacatures laat zien dat werkgevers voor sommige functies nog steeds te maken hebben met een relatief beperkt aantal werkzoekenden. Dit geldt in Midden-Holland bijvoorbeeld structureel voor diverse beroepen in zorg, techniek (waar de arbeidsmarkt ondanks het sterk afgenomen aantal vacatures nog altijd krap is), onderwijs en ICT. Maar vanwege het seizoen heerst er momenteel ook voor functies in het groen schaarste. Dit ondanks het feit dat het aanbod van werkzoekenden zich de afgelopen maanden heeft verruimd. Om in aanmerking te komen voor moeilijk vervulbare vacatures kan scholing nodig zijn. In onderstaand lijstje komen overigens ook beroepen voor met zowel veel vacatures als werkzoekenden, zoals magazijn- & expeditiemedewerkers en commercieel medewerkers binnendienst. Hier lijkt intensieve bemiddeling een oplossing.

Werkzoekenden snel weer aan het werk

UWV zet alles op alles om werkzoekenden snel weer aan het werk te krijgen. UWV werkt in deze tijd nóg intensiever samen met partners in de regio om werkzoekenden en werkgevers met elkaar in contact te brengen. Daar vloeien regelmatig mooie matches uit voort. Daarnaast deelt UWV zijn kennis om bijvoorbeeld werkzoekenden (nog) beter te prepareren voor sollicitaties en worden er sector gerichte projecten georganiseerd.

 

Heeft u lokaal nieuws uit Zuidplas of omgeving?
Mail het ons via redactie@dichtbijhetnieuws.nl