Zuidplas gaat sportverenigingen en exploitanten compenseren

De gemeente Zuidplas gaat sportverenigingen en -accommodaties zo volledig mogelijk compenseren. Het college vindt het belangrijk om de sportverenigingen en exploitanten overeind te houden. Alle (binnen- en buiten) sportverenigingen en exploitanten in de gemeente Zuidplas hebben namelijk hun sportaanbod noodgedwongen tijdelijk moeten staken vanwege de coronamaatregelen. Voor de buitensportverenigingen gaat het om de periode 13 maart tot 1 mei en voor de binnensportverenigingen om de periode 13 maart tot 1 juli. Voor deze periodes zou er wel huur verschuldigd zijn. Zuidplas maakt gebruik van het compensatiefonds van het Rijk (Regeling tegemoetkoming verhuurders sportaccommodaties Covid-19) om de huurkosten volledig te kunnen kwijtschelden.

De Rijksoverheid heeft vanwege COVID-19 een compensatieregeling opgezet voor getroffen sportverenigingen en exploitanten van gemeentelijke sportaccommodaties. De compensatie van het Rijk is niet volledig. Ook houdt Zuidplas er rekening mee dat het Rijk de uitkering naar rato zal verdelen als er te veel aanvragen voor compensatie binnen komen. Zuidplas gaat dus verder dan de rijksoverheid of vele andere gemeenten door:

1          De volledige periode te compenseren: 13 maart tot 1 mei voor de buitensport en 13 maart tot 1 juli voor de binnensport;

  1. Het volledige bedrag te compenseren;
  2. Niet te wachten op de uit te keren compensatie vanuit het Rijk maar al vooruitlopend te compenseren.

Buitensportverenigingen worden direct via de gemeente gecompenseerd, binnensportverenigingen via de exploitanten (Sportstichting, Swanla, Op Moer).

Swanla in Zevenhuizen

Heeft u lokaal nieuws uit Zuidplas of omgeving?
Mail het ons via redactie@dichtbijhetnieuws.nl