Zuidplas aardgasvrij

Op 2 en 6 juli ging de gemeente online in gesprek met een aantal inwoners van Zuidplas, daarbij lag de nadruk op de vele vragen die leven bij de inwoners over Zuidplas aardgasvrij

Tijdens de twee informatiebijeenkomsten viel het op dat veel inwoners zich zorgen maken over de snelheid waarin ze van het aardgas af moeten. De gemeente weet nog niet wanneer het gebeurt, hoe het gebeurt en wat het kost. Het vooruitzicht is dat pas in 2050 geen aardgas meer wordt geleverd. Het Rijk zal hier nog duidelijkheid over moeten geven.
Loopt de gemeente Zuidplas daarmee op de zaken vooruit? Gemeenten hebben van de overheid een belangrijke regierol bij het aardgasvrij maken van bestaande woningen gekregen. Ze moeten per wijk bepalen wat de beste en meest betaalbare oplossing is. Dat doen ze samen met bewoners en andere partijen. Bijvoorbeeld woningbouwverenigingen en energiemaatschappijen. Uiterlijk eind december 2021 moeten de gemeenten in Nederland met een plan komen.

De tijd begint te dringen voor deze grote opgave en eigenlijk zijn er alleen nog veel vragen. Dat bleek uit de twee informatiebijeenkomsten, hierbij een aantal van de vragen die op die avonden zijn gesteld door de inwoners, betreffende: Waarom? Alternatieven? Financieel? Koop en huurwoningen? Inwoner en gemeente?

• Urgenda heeft aangegeven liever met gas door te gaan totdat er betere alternatieven zijn?.

•  We zitten in de zwaarste crisis ooit. Hoe kan de wethouder dit verantwoorden aan de inwoners van Zuidplas?

• Waarom wil de gemeente van het gas af terwijl er ook andere vormen van gas aankomen zoals groen en blauw gas?

• Denkt de gemeente ook aan geothermie oplossingen?

• De toekomst is waterstof, zou hiermee in de gemeente kunnen worden geëxperimenteerd?

• Terwijl we van potloodschets naar wijkuitvoeringsplannen gaan, veranderen de technische mogelijkheden. Hoe wordt daar op ingehaakt om te voorkomen dat we aan moeten haken bij achterhaalde technologie.

• Als ik nu wil investeren in bijvoorbeeld een warmtepomp, hoe voorkom ik te worden ingehaald door een besluit als bijvoorbeeld het inrichten van een warmtenet?

• Welke concrete warmte alternatieven zijn er?

• Komen er regels voor buitendelen van warmtepompen?

• Er bestaat ook zoiets als een elektrische cv ketel. Is dat niks?

• Klopt het dat de tarieven van het warmtenet hoog zijn, onder andere door monopolie?

• Ik hoor niets meer van aquathermie uit Hollandse IJssel?

• Hoe staat het met het overleg over restwarmte uit de Rotterdamse haven?

• Wie geen geld heeft, kan ook een lening niet terug betalen. Wat gebeurt er dan?

•  Moet ik mij zorgen maken, als wij als gezin geen geld hebben voor verandering ?•

• Waarom beginnen jullie aan het einde van het stappenplan met ‘aardgasvrij’ en niet met het begin: het isoleren van de woningen?

•  Waarom wordt de visie op Zuidplas Aardgasvrij niet tot onderwerp van volgende raadsverkiezingen gemaakt? Zo hebben wij als burgers ook nog echte macht over welke kant we op willen.

• Ik wil meebeslissen wat het gaat worden. Kan dat?

Voor alle vragen van de inwoners kijk op: Duurzaam Zuidplas

Facts en figures van de informatieavonden:

Door Louis Bekker

 

 

Heeft u lokaal nieuws uit Zuidplas of omgeving?
Mail het ons via redactie@dichtbijhetnieuws.nl