Waar wonen de rijkste huishoudens in Midden-Holland?

Het doorsnee vermogen van Nederlandse huishoudens bedroeg € 49.800,- in het jaar 2019. Hoe ziet het vermogen van de doorsnee huishoudens (inclusief eigen woningbezit) eruit in de vijf gemeentes van de Regio Midden-Holland?

 Gouda: doorsnee vermogen € 38.400,-

Zuidplas: doorsnee vermogen € 98.000,-

Waddinxveen: doorsnee vermogen € 64.500,-

Krimpenerwaard: doorsnee vermogen € 101.000,-

Bodegraven-Reeuwijk: doorsnee vermogen €144.800,-

Sinds de financiële crisis is het doorsnee vermogen in Nederland weer toegenomen (in 2013-2014) lag het doorsnee vermogen van Nederlandse huishoudens rond de €16.800,- tegen € 46.900 in het jaar 2008, vlak voordat de financiële crisis uitbrak.

Een euro in 2019 had wel een andere waarde dan in 2008. Wordt er rekening gehouden met de prijsontwikkeling, dan was het doorsnee vermogen in 2019 nog niet op het niveau van het topjaar 2008.

Er waren in 2019 in Nederland 7,8 miljoen huishoudens, die samen 2400 miljard euro aan bezittingen hadden. Daartegenover stond  870 miljard aan schulden, waardoor het totale vermogen van de huishoudens in Nederland uitkwam op 1540 miljard.

Prijsstijgingen en -dalingen van woningen hebben grote invloed op het vermogen van huishoudens. Bijna 6 op de 10 huishoudens in Nederland hadden in 2019 een eigen woning. De eigen woning vormde met 60 procent van de bezittingen het grootste vermogensbestanddeel. Daarna volgen bank- en spaartegoeden en aanmerkelijk belang, de hypotheekschuld is de grootste schuldenpost.

Het vermogen is sterk afhankelijk van de levensfase waarin een huishouden zich bevindt. Jonge huishoudens met een hoofdkostwinner tot 25 jaar hebben nauwelijks vermogen, omdat de meeste mensen dit pas in de loop der jaren opbouwen. De hoogste vermogens zijn dan ook te vinden bij de 65-plussers. Zij bezitten vaak een eigen woning en hebben nauwelijks of geen hypotheekschuld meer. Begin 2019 bedroeg het doorsnee vermogen van 65-plushuishoudens 142,6 duizend euro in Nederland. Ruim de helft van deze huishoudens had een vermogen van meer dan een ton en bij 14 procent was dat meer dan een half miljoen.

Ter vergelijking: Bloemendaal was in 2019 de meest vermogende gemeente van Nederland, met een doorsnee vermogen van 381 duizend euro per huishouden. Dat is bijna 8 keer zoveel als landelijk (49,8 duizend euro). Huishoudens met het laagste doorsnee vermogen bevinden zich vooral in de grote steden. Het minst vermogend is Rotterdam met een doorsnee vermogen van € 6.100,- duizend euro per huishouden en in de Rotterdamse randgemeente Capelle aan den IJssel is het vermogen per huishouden € 31.500,- euro. In de grote steden wonen relatief veel jongeren, uitkeringsontvangers en personen met een niet-westerse migratieachtergrond. Deze groepen hebben doorgaans weinig vermogen.

Meer informatie zie CBS

Door Louis Bekker

Heeft u lokaal nieuws uit Zuidplas of omgeving?
Mail het ons via redactie@dichtbijhetnieuws.nl