Waterschap treft Amerikaanse rivierkreeften in de hele Krimpenerwaard

In de hele Krimpenerwaard komen Amerikaanse rivierkreeften voor. Dat blijkt uit onderzoek van het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimperwaard. Op alle (bijna 60) onderzoeklocaties in de Krimpenerwaard zijn uitheemse rivierkreeften aangetroffen. De meeste in het midden van de Krimpenerwaard, rond Berkenwoude. Op één locatie telde het waterschap meer dan honderd kreeften. In Schieland is het beeld anders. Daar trof het waterschap beduidend lagere aantallen kreeften aan op slechts één derde van de onderzoeklocaties.

Het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard is dit jaar gestart met het in kaart brengen van rivierkreeften in het beheergebied. Het gaat om een meerjarig onderzoek naar uitheemse soorten die voor overlast zorgen en problemen veroorzaken voor de waterkwaliteit. Vanwege de negatieve invloed van de kreeften op het watersysteem blijft het waterschap de kreeften de komende jaren volgen. Het waterschap onderzoekt waar en welke uitheemse rivierkreeften voorkomen, in welke hoeveelheden en of de kreeftenpopulatie zich uitbreidt. “Ons onderzoek geeft aan, dat in de hele Krimpenerwaard Amerikaanse rivierkreeften voorkomen. In het Schielandse deel van ons beheergebied zijn op veel minder locaties rivierkreeften aangetroffen”, zegt hoogheemraad Agnes van Zoelen. “Het is de vraag of dit komt doordat de kreeften Schieland nog niet hebben gekoloniseerd, of dat het gebied minder geschikt is als leefgebied voor deze uitheemse kreeften. Door het onderzoek de komende jaren te herhalen, krijgen we hierover meer duidelijkheid. Dat geeft vervolgens aanknopingspunten voor mogelijke maatregelen.”

Slecht voor waterkwaliteit en biodiversiteit
Tijdens het onderzoek op ongeveer honderd locaties zijn vooral Rode Amerikaanse rivierkreeften aangetroffen. Daarnaast zijn –incidenteel– drie andere uitheemse soorten gevonden: de Gevlekte, de Geknobbelde en de Gestreepte Amerikaanse rivierkreeft. Amerikaanse rivierkreeften komen oorspronkelijk niet voor in Nederland. Wanneer in een gebied veel van deze kreeften leven, kunnen ze zorgen voor overlast en schade. Ze woelen de waterbodem om en graven gangen en holen, waardoor waterplanten losraken en oevers verzwakken, afkalven en bagger toeneemt. De kreeften eten veel planten en dieren die hier van nature voorkomen en ze planten zich snel voort. Dit alles is niet goed voor de waterkwaliteit en biodiversiteit en verstoort de ecologische balans.

Heeft u lokaal nieuws uit Zuidplas of omgeving?
Mail het ons via redactie@dichtbijhetnieuws.nl