VvE ’Nieuw Dorrestein Wonen’ steunt initiatiefgroep

Nieuwerkerk – De Vereniging van Eigenaren (VvE) ‘Nieuw Dorrestein Wonen’ heeft in de vergadering van 7 juli besloten de Initiatiefgroep Rabobank-gebouw Beijerinckstraat te steunen in haar bezwaren met betrekking tot de plannen rond het gebouw ‘de Twee Gebroeders’ op de locatie van het voormalige Rabobank gebouw.

De initiatiefgroep staat achter de komst van een gezondheidscentrum. De bezwaren van de initiatiefgroep richten zich op de te verwachten parkeerdruk, de massaliteit van het gebouw en het gebrek aan participatie met de omgeving (tot nu is alleen informatief gesproken met de projectontwikkelaar Stebru en de Gemeente Zuidplas).

De initiatiefgroep ziet ook graag meer ruimte voor een groene inrichting van de leefomgeving. Ze wijzen op het feit dat als de parkeervoorziening niet op orde is, de omzet van de winkeliers zal dalen, met de nodige gevolgen voor het winkelcentrum Dorrestein. Een parkeergarage onder ‘de Twee Gebroeders’ is volgens de initiatiefgroep noodzakelijk, inclusief een reductie in het aantal geplande appartementen.

Ook is de initiatiefgroep verbaasd over het moment waarop nu een draagvlakonderzoek onder stakeholders en toevallige passanten is gehouden, volgens hen had dat al in een eerdere fase moeten plaatsvinden.

Vervolg: op 8 juli heeft de initiatiefgroep op verzoek van de gemeente Zuidplas opnieuw een gesprek gehad met de ambtelijke staf van de gemeente. Het uitgangspunt was het hervatten van de gesprekken tussen gemeente; Stebru; Initiatiefgroep; Winkeliersvereniging en vertegenwoordiger VvE Nieuw Dorrestein.

Afgesproken is een eerste gezamenlijke bijeenkomst, onder leiding van een onafhankelijke derde (op verzoek van de initiatiefgroep), om uitsluitend de kaders vast te stellen en om vervolgens de benoemde kaders met de direct betrokken instanties te bespreken. De heer Jan-Christiaan Goudbeek (onafhankelijke overheidsconsultant) is op voorstel van de gemeente gevraagd de bijeenkomsten te leiden.

Vanuit de winkeliersvereniging is aangegeven dat de normering van de maximale parkeerdruk van het parkeerterrein achter het winkelcentrum alsmede de maximale loopafstand kritische factoren zijn voor de continuïteit van het winkelcentrum Dorrrestein.

Door Louis Bekker      

Heeft u lokaal nieuws uit Zuidplas of omgeving?
Mail het ons via redactie@dichtbijhetnieuws.nl