VVD Zuidplas stelt vragen over de verkeersborden in Nieuwerkerk

Nieuwerkerk – De VVD-fractie van Zuidplas heeft opgemerkt dat de borden in Nieuwerkerk aan den IJssel na ruim 40 jaar onverplicht fietspad G13 RVV1 is vervangen door het bord G11 RVV verplicht fietspad2.

De werking van deze borden is echter verschillend. Bij het onverplichte fietspad mogen bestuurders van snorfietsen uitgerust met een verbrandingsmotor het onverplichte fietspad slechts gebruiken met uitgeschakelde motor. Bij een verplicht fietspad mogen zij de motor wel gebruiken.

Door de bebording te wijzigen zal de geluids- en geuroverlast in de wijk Zuidplas in Nieuwerkerk a/d IJssel toenemen.

De VVD-fractie heeft begrepen dat u de borden heeft geplaatst zonder dat u een verkeersbesluit heeft genomen.

In het coalitieakkoord staat op pagina 2 bij de inleiding dat de nieuwe coalitie van VVD, ChristenUnie/SGP en CDA de verbinding tussen politiek en samenleving verder gaat versterken. Dit vraagt om participatie van onze inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties bij zowel het opstellen van het beleid als bij de uitvoering ervan.

De VVD-fractie heeft hierover de volgende vragen:

1. Wat zijn de totale (plaatsings)kosten van een nieuw bord G11 per stuk?

2. Om hoeveel borden gaat het totaal?

3. Waarom plaats u al andere verkeersborden, terwijl u geen verkeersbesluit heeft genomen?

4. In het coalitieakkoord staan participatie en samenwerking hoog in het vaandel. Kunt u ons vertellen of, en zo ja, op welke manier bij deze wijziging sprake is geweest van inwonersparticipatie?

5. Bent u niet beducht voor extra geluid- en geuroverlast in de wijk Zuidplas?

Heeft u lokaal nieuws uit Zuidplas of omgeving?
Mail het ons via 
redactie@dichtbijhetnieuws.nl