Marketingcampagnes van de gemeente Zuidplas

Zuidplas – Sinds 1 januari 2016 zien we grote informatieborden in de buitengebieden van Zuidplas staan, zoals bijvoorbeeld langs de N219. Eerst was het “Zuidplas Gewoon Grenzeloos” en daarna de “Watertuin van de Zuidelijke Randstad”. De ChristenUnie/SGP heeft dit voorjaar aan het college gevraagd vast te stellen wat die tot nu toe hebben opgeleverd en wat de kosten hiervoor waren.

Het doel van de eerste campagne was een toename van naamsbekendheid, waardering en trotse ambassadeurs en dat ‘Zuidplas Gewoon Grenzeloos’ spontaan zou worden uitgedragen door stakeholders en ambassadeurs. De nulmeting in het digitaal inwonerspanel eind 2017 over naamsbekendheid maakte duidelijk dat de (gevoelsmatige/gepercipieerde) koppeling van het gebied met de uitspraak ‘Gewoon Grenzeloos’ echter niet is gemaakt. De kosten voor deze campagne waren € 57.286,- De kosten hadden betrekking op o.a. vormgeving, drukmateriaal en promotie en hostingkosten van de website. Dit is zonder interne personeelskosten, want die worden op dit niveau niet geregistreerd.

Omdat het oorspronkelijke doel niet was gehaald, is de nieuwe campagne gestart, waarin het gebiedsprofiel een betere koppeling maakt met de naam Zuidplas dan voorgaand profiel. ‘Zuidplas Gewoon Grenzeloos’ hield weliswaar een belofte in maar geen duiding over de ligging en de inhoud/identiteit van Zuidplas (zuidelijk en watertuin). De investeringskosten voor deze campagne met de aanduiding ‘Beleef Zuidplas’ bedragen € 17.957,- (Ook zonder dat er personeelskosten zijn geregistreerd.)

Voor de nieuwe campagne ‘Beleef Zuidplas’ zijn onderliggende en meetbare doelen opgesteld, waaraan concrete prestatie indicatoren (KPI’s) worden gekoppeld en uitgekristalliseerd via jaarlijkse monitoring.

– naamsbekendheid vergroten (streven was een groei van 30% in 2019 naar 35% in 2020)
– imago en waardering (versterking gewenste merkwaarden)
– mate van bezoekers aanbeveling (NPS score)
– bezoekfrequentie (duidelijke toename t.o.v. 0-meting)

Op maandelijkse basis wordt de betrokkenheid en het aantal volgers van BeleefZuidplas.nl op sociale media gemeten. De eerste resultaten van de monitoring worden deze zomer verwacht. In de tweede helft van 2020 zal het college rapporteren naar de raad.

Zie www.beleefzuidplas.nl

Door Louis Bekker

Heeft u lokaal nieuws uit Zuidplas of omgeving?
Mail het ons via 
redactie@dichtbijhetnieuws.nl