Voorbereidingen voor corona bestendig stemmen in maart

Zuidplas – Het stemmen voor de verkiezingen van de Tweede kamer op 17 maart vraagt vanwege de corona maatregelen veel meer voorbereiding dan voorheen. Alleen al het ‘rode potlood’ vraagt een creatieve oplossing, het is natuurlijk uitgesloten dat de stemmers vanwege het besmettingsgevaar hetzelfde potlood gebruiken. Daarom krijgen alle stemmers straks een klein rood potlood met de tekst ‘Bedankt voor uw stem’ dat ze vervolgens meenemen.

Vooruitlopend op de ‘Tijdelijke wet verkiezingen covid-19” is de gemeente Zuidplas al gestart met de voorbereidingen. Want stemlokalen moeten aangepast worden aan b.v. de 1,5 meter regel en zijn sommige stemlokalen, die eerder gebruikt werden, nu te klein. Naast de 1,5 meter, dat stembureauleden uit elkaar moeten zitten, worden er ook zogenoemde kuchschermen geplaatst. En elke handeling moet opnieuw bekeken worden.

Er komen mobiele stembureaus om in te zetten in zorginstellingen en deze zijn dan alleen open voor bewoners van die instellingen. Alle stembureauleden moeten vooraf een gezondheidscheck doen. Ook de kiezers wordt gevraagd vooraf een gezondheidscheck te doen en bij afwijking of twijfel de volmacht om te kiezen aan een andere kiezer te geven.

Er komen vier drive-in stembureaus in Zuidplas in grote tenten, indien nodig worden verkeersregelaars ingezet om de verkeersveiligheid te waarborgen. Maar omdat het verblijf van de stemmers van heel korte duur is in een Drive-in stembureau, verwacht de gemeente geen verkeersproblemen, ondanks dat men 1900 meer stemmers verwacht vanwege de groei van de gemeente in de laatste jaren.

Stemmen per brief wordt mogelijk voor kiezers van 70 jaar en ouder, ook wil men het mogelijk maken om vervroegd te stemmen in een stemlokaal, met name voor kiezers uit de corona risicogroepen.

De bezetting van de stembureaus vraagt extra capaciteit voor het monitoren van de drukte, het wijzen op hygiënemaatregelen en het bewaken van de looproutes. Dit brengt allemaal extra kosten met zich mee, waarvan de gemeente verwacht dat het Rijk een compensatie zal verstrekken, die kostendekkend zal zijn.

Stemmen in Zuidplas, ook dat zal heel anders zijn in 2021.

Door Louis Bekker