Verstedelijking van Zuidplas

Foto Siemens.com

Opinie – Zuidplas is op weg om steeds meer te verstedelijken. Door nieuwe woonwijken bij de vier dorpen, zoals de Jonge Veenen in Moerkapelle, Esse Zoom in Nieuwerkerk, Koningskwartier in Zevenhuizen en de Brinkhorst in Moordrecht is de laatste jaren al veel landbouwgebied omgezet naar nieuwe woongebieden. Hierbij hoort ook Nesselande, dat gebouwd is op grondgebied wat voorheen eigendom was van Nieuwerkerk aan den IJssel.

Daarmee ontstaan er in de gemeente Zuidplas steeds minder agrarische bedrijven en veranderd Zuidplas langzaam van platteland naar de grote stad, waarbij het dorpse karakter met de komst van nieuwe inwoners toch langzaam zal verdwijnen.

De geplande komst van het 5de Dorp in het middengebied van Zuidplas is de volgende stap naar de doodssteek van de landbouw in Zuidplas. Het is niet de vraag of de vier dorpen aan elkaar zullen groeien, maar wanneer dat punt bereikt zal worden in de toekomst.

De opgaven die bij deze verandering opdoemen zijn groot en complex. Het motto ‘eerst bewegen en dan bouwen’ is belangrijk om te kunnen blijven bewegen in Zuidplas met openbaar vervoer (OV), auto en fiets. Maar hoever moet je daar in gaan? Door corona is duidelijk geworden dat de maatschappij zomaar ‘rechtsaf’ kan slaan en bijvoorbeeld massaal thuis kan werken. Met alle gevolgen voor de OV- en wegenplannen die er waren voordat Corona toesloeg. Er zullen meer snelle verbindingen komen, maar de komst van een snelfietspad van Gouda naar Rotterdam geeft zelfs in het ruime Zuidplas al veel discussie over de veiligheid ervan bij de doorgang door Moordrecht en Nieuwerkerk.

Waar halen we onze groeiende energiebehoefte vandaan? Landelijk is hiervoor de Regionale Energie Strategie (RES) in het leven geroepen, waarbij 30 regio’s in Nederland plannen maken om dit probleem aan te pakken. Hoe gaat de regio Midden-Holland dit oplossen? Dat wordt de komende decennia elke twee jaar opnieuw onderzocht en bekeken, omdat we nog onvoldoende of geen zicht hebben op de nieuwe en veranderende technologieën om energie op te wekken. Echter we moeten wel starten met duurzaam opgewekte energie en energietransport met bijvoorbeeld wind, zon en aardwarmte.

Maar waar is ruimte voor de benodigde zonneweides en windmolens in onze steeds meer groeiende gemeente?

Participatie: de gemeente wil inwoners steeds beter in staat stellen mee te werken aan de doelen in Zuidplas, dat vraagt om een nieuwe manier van organisatie en verantwoordelijkheid nemen, zoals werken vanuit de vraag van de inwoners en meewerken wordt zo meer en meer een verantwoordelijkheid van alle inwoners, tegelijk wil de gemeente de zorg steeds dichterbij en met de inwoners organiseren. Dit vraagt om vernieuwende denkkracht en creatief gebruik van o.a. technologische ontwikkelingen, waarbij de gemeente zich tevens opstelt als flexibele, lerende organisatie.

Demografische veranderingen bepalen mede de vraag naar bepaalde woningen en voorzieningen, er komen meer inwoners, we worden gemiddeld ouder, mede doordat de gezondheidszorg ons ‘fitter’ houdt. De vraag naar woningen zal toenemen en wegens ruimtegebrek zullen we ook hier meer de hoogte ingaan. Daarbij moeten woningen levensloop bestendig zijn, om langer thuis te kunnen wonen en mede hierdoor zullen woningen ook vol met technologie zitten. Met de smartphone kun je een huis bedienen alsof je in een vliegtuig zit, maar ook zullen huizen een ‘automatische piloot’ hebben om ons te ontlasten. De robot zal thuis een onmisbare huisgenoot worden.

Wat moeten we onze kinderen leren in het onderwijs? Welke maatschappelijke richting ze later ook ingaan, technologie zal een (belangrijk) onderdeel ervan zijn, of het de gezondheid/zorg is, of de ondernemer, in de veiligheid of financiële business, technologie is er onlosmakelijk mee verweven en het is belangrijk voor de huidige en latere generaties om hier van jongs af aan minstens verstandelijk en flexibel mee om te leren gaan. Ook zijn er steeds meer mensen nodig die de nieuwe technologieën ontwikkelen, bouwen en onderhouden, op alle werkniveaus.

Door corona heeft de digitalisering mede door thuiswerken een ‘boost’ gekregen. Maar hier liggen vele cyber gevaren op de loer en ook onze privacy is sterk in het geding.

Zijn we in Zuidplas wel klaar voor deze groei? Hebben we de nodige kennis? Want ook hier op het ‘voormalige ‘platteland staat de tijd niet meer stil, maar dendert voorbij en dat vraagt om snelle beslissingen. Er zullen keuzes gemaakt worden, waarvan we later zullen zeggen, dat hadden we anders moeten doen. De glazen bol die ons dat vooraf kan vertellen, laat maar kleine stukjes in de toekomst zien. Net als in de coronatijd moeten we het doen met de op dat moment beschikbare informatie.

Door Louis Bekker

Heeft u lokaal nieuws uit Zuidplas of omgeving?
Mail het ons via redactie@dichtbijhetnieuws.nl