ChristenUnie/SGP stelt schriftelijke vragen over doortrekken fietspad via de Rottedijk

Moerkapelle – De fractie van ChristenUnie/SGP heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college van Burgemeester en Wethouders naar aanleiding van het voornemen van het Recreatieschap Rottemeren om een fietspad te realiseren langs de Rottedijk in Moerkapelle.

Raadslid Peter Molenaar: “Met de bewoners is in 2017 gesproken over de “westelijke variant”, die langs de Rotte aan de kant van Lansingerland loopt. Door het vorige college van Zuidplas is in 2016 aangegeven dat de “oostelijke variant”, dus over de Rottedijk zelf aan de kant van Moerkapelle, niet gerealiseerd kon worden omdat dit te onveilig is. Inmiddels zijn we 3 jaar verder en heeft het Recreatieschap Rottemeren aan de omwonenden gemeld dat zij als voorkeurstracé toch voor de oostelijke variant aan de kant van Moerkapelle, hebben gekozen. Dit is opmerkelijk te noemen.”

De fractie van ChristenUnie/SGP stelt daarom vragen aan het college hoe het kan dat het standpunt van het Recreatieschap zo is veranderd in de afgelopen jaren. Molenaar: “Participatie met de omwonende is van belang. Zij moeten worden gekend in dit proces! Het voorkeurstracé voor de aanleg van dit fietspad is dus gewijzigd, ik ben benieuwd, mede met het oog op verkeersveiligheid, hoe dit tot stand is gekomen. Hier moet duidelijkheid over komen. “

De fractie van ChristenUnie/SGP wil weten wat de rol van het college en de raad is in deze. Heeft het college alreeds ingestemd met dit fietspad, of is eerst de raad nog aan zet, zo vraagt Molenaar zich af. In ieder geval wil de fractie inzicht in het proces (verleden en heden) rond de aanleg van dit fietspad. Een goed onderbouwde toelichting is zeer gewenst.

Heeft u lokaal nieuws uit Zuidplas of omgeving?
Mail het ons via redactie@dichtbijhetnieuws.nl