Uitspraak Raad van State: Vragen van VVD over Middengebied 

Zuidplas – Naar aanleiding van de uitspraak van de Raad van State, betreffende het bestemmingsplan voor het 5de dorp in het middengebied van Zuidplas, heeft Annika van Gerwen (VVD Zuidplas) namens de fractie vragen gesteld aan het College:

  1. Wat betekent de uitspraak over eventuele uitbreiding van de betreffende glastuinbouwbedrijven voor de plannen (algemene realiseerbaarheid, locatie, planning) voor het Vijfde Dorp?
  2. Wat voor invloed heeft de verhoging van de toegestane nokhoogte voor de plannen voor het Middengebied en voor andere ontwikkelingen?

Het betreft z.g. schriftelijke vragen van de VVD, die volgens het ‘Reglement van orde gemeenteraad’ binnen 30 dagen schriftelijk worden beantwoord.

Zie eerdere berichten van Dichtbij over glastuinbouw en over een varkenshouder in Moordrecht

Toevoeging redactie Dichtbij: zoals het er nu naar uitziet zullen er waarschijnlijk minder woningen gebouwd kunnen gaan worden, zullen de geplande toegangswegen opnieuw bekeken moeten worden en zal er in Zuidplas Noord op de langere termijn een ‘glazen stad’ kunnen ontstaan op basis van de door de uitspraak van de Raad van State te gebruiken uitbreidingsruimte door de tuinders en de toegestane hoogte van 15 meter voor de glastuinbouw.   

Door Louis Bekker

Heeft u lokaal nieuws uit Zuidplas of omgeving?
Mail het ons via redactie@dichtbijhetnieuws.nl