Glastuinbouw mag niet op slot gezet worden in Zuidplas.

Zuidplas – De  gemeente Zuidplas mag van de Raad van State de glastuinbouwbedrijven van een aantal tuinders aan de Bredeweg en de Noordelijke Dwarsweg in Zuidplas niet op slot zetten. In het bestemmingsplan Zuidplas Noord en Gouweknoop wilde de gemeente Zuidplas een aantal tuinders beletten om uit te kunnen breiden en in dit gebied voorrang te geven aan woningbouw.

Maar de rechter heeft geoordeeld dat de betreffende bedrijven behoren tot het plangebied van ‘glastuinbouwgebied in Westland-Oostland’. In dit gebied geldt een provinciale verordening betreffende het vestigen van glastuinbouw en geen woningbouw.

Het betreft het bestemmingsplan ‘Herziening Zuidplaspolder 2’, waarin woningbouw is voorzien in dit gebied, dat de gemeente Zuidplas nu moet aanpassen en dit heeft consequenties voor de realisatie van de geplande woningbouw en toegangswegen voor het geplande nieuw te bouwen Vijfde Dorp in Zuidplas.

Ook ging De Raad van State mee met de problemen die Glastuinbouw Nederland (GN) heeft met de voorziene bouwhoogte van acht meter voor kassen, dit had Zuidplas uit de oude bestemmingsplannen voor glastuinbouw overgenomen, maar niet geactualiseerd. De glastuinbouw heeft inmiddels tien meter goothoogte nodig om mee te kunnen met de nieuwe ontwikkelingen en die wordt in de toekomst 15 meter als er twee keer zoveel moet worden geproduceerd op hetzelfde oppervlak.

Door Louis Bekker

Heeft u lokaal nieuws uit Zuidplas of omgeving?
Mail het ons via redactie@dichtbijhetnieuws.nl