Toekomst gericht onderwijs op het Comenius college in Zuidplas

Nieuwerkerk – Het Comenius College Nieuwerkerk aan den IJssel is zich het afgelopen schooljaar meer gaan richten op technisch onderwijs en de toekomst. Een nieuw technisch vak met de naam Tech+ maakt leerlingen enthousiast en nieuwsgierig voor technologie in een projectmatige vakoverstijgende leeromgeving. Verbindingen worden daarin gemaakt met het bedrijfsleven en de technische vervolgopleidingen.

Het vak Tech+ richt zich op het thema duurzaamheid en het onderwijs bij Tech+ stimuleert bij leerlingen de ontwikkeling van 21e -eeuwse vaardigheden, digitaal geletterdheid en een onderzoekende houding met behulp van de nieuwste onderwijsontwikkelingen zoals onderzoekend en ontwerpend leren. Dit alles leidt tot een gewenste bijdrage aan de landelijke doelstelling om de keuze voor exacte vakken en technisch vervolgonderwijs te versterken en leerlingen voor te bereiden op de toekomst.

Om de leerlingen nog beter voor te bereiden op de toekomst, werd er eind 2019 een lokaal voor de toekomst gerealiseerd. In dit lokaal volgen de leerlingen mediarijk onderwijs door middel van moderne technologie. Het is een plek in school waar alle ruimte is voor creativiteit, onderzoek, samenwerking en ondernemerschap. In dit lokaal vinden onder andere de Tech+ lessen plaats, waarbij leerlingen de digitale wereld kunnen ontdekken.

Komend schooljaar is het Comenius een UNESCO-oriëntatieschool met vier centrale thema’s • vrede en mensenrechten; • intercultureel leren; • duurzaamheid; • wereldburgerschap. UNESCO hangt als een grote paraplu boven het onderwijs van het Comenius en alles wat binnen en buiten de school gedaan wordt, valt hieronder. Zo zijn er drie projectweken in een schooljaar passend bij de thema’s, worden er interessante excursies georganiseerd en zet het Comenius zich in voor de Lepra-stichting en nog veel meer. Daarnaast betekent duurzaam onderwijs dat leerlingen door passend, relevant en toekomstgericht onderwijs goede resultaten behalen. Het geeft kennis en vaardigheden die leerlingen nodig hebben voor een vervolgopleiding en voor het goed functioneren in een wereld waarin nieuwe technologie, data en media een steeds prominentere plek innemen.

Door Louis Bekker

Heeft u lokaal nieuws uit Zuidplas of omgeving?
Mail het ons via redactie@dichtbijhetnieuws.nl