Tegeltjes wijsheid in de politiek

Foto Dagmar Ambachtsheer

Zuidplas – Tijdens de laatste raadsvergadering voor het politieke zomerreces kwam raadslid Dagmar Ambachtsheer (CU/SGP Zuidplas) met een bijzonder tegeltje vol met wijsheden voor het college.

Wat de fractie van ChristenUnie/SGP Zuidplas betreft, zijn dat de uitgangspunten voor het sociaal domein, het belangrijkste agendapunt in de vergadering. Het college gaf aan blij te zijn met deze wijsheid in dit ingewikkelde dossier, waarin nog veel te doen staat de komende maanden.

De wijsheden en speerpunten voor de CU/SGP Zuidplas voor het Sociaal Domein op een rij:

  • Waardig ouder worden
  • Iedereen doet mee naar vermogen
  • We zetten in op het voorkomen en aanpakken van schulden
  • Ondersteuning bij opvoedingsvragen en relatieproblemen is snel en laagdrempelig beschikbaar
  • We zetten in op het versterken van de sociale omgeving
  • Ondersteuning van mantelzorgers is snel en op maat beschikbaar
  • We dragen uit dat de prestatiedruk in onze samenleving omlaag moet om vitaal te blijven

Redactie: Er lijkt nog één wijsheid (speerpunt) te ontbreken:
‘We zorgen ervoor dat deze wijsheden betaalbaar zijn’.

Door Louis Bekker

Heeft u lokaal nieuws uit Zuidplas of omgeving?
Mail het ons via redactie@dichtbijhetnieuws.nl