Resultaten Quick Scan Lokale Democratie

Zuidplas – In het voorjaar van 2020 heeft de gemeente Zuidplas de vragenlijst ‘Quick Scan Lokale Democratie’ uitgezet onder inwoners, raadsleden, collegeleden en ambtenaren.

De Quick Scan Lokale Democratie heeft als doel om een beeld te krijgen van de lokale democratie in de gemeente en de lokale democratie te verbeteren door middel van het opstellen en uitvoeren van concrete verbeterpunten. Dit doen we aan de hand thema’s zoals Communicatie, Burgerparticipatie en Overheidsparticipatie.  Inmiddels zijn de resultaten van de vragenlijst binnen. De resultaten kunt u onderaan deze pagina bekijken of downloaden.

Opbouw vragenlijst

De vragenlijst van de Quick Scan Lokale Democratie bestond uit twee onderdelen per thema: meerkeuzevragen en open vragen. De meerkeuzevragen bestonden uit vragen over het functioneren van de lokale democratie in de gemeente Zuidplas en uit vragen over wat er voor de deelnemers van belang is om te verbeteren. Inwoners gaven bijvoorbeeld aan dat zij het belangrijk vinden dat er beter naar de mening van inwoners geluisterd wordt.

Daarnaast was er een aantal open vragen, waarbij de deelnemers een uitgebreide toelichting konden geven. De open vragen gingen bijvoorbeeld over praktijkvoorbeelden van goede of slechte samenwerking met de gemeente. Er is bij de open vragen tevens een aantal opmerkingen geplaatst die niet direct betrekking hebben op de lokale democratie, maar waar de gemeente Zuidplas wel een antwoord op kan geven. De gemeente zal een antwoord geven op deze input en dat antwoord zal tevens gepubliceerd worden zodat de deelnemers weten wat er met hun inbreng is gedaan.

Vervolg

Op basis van de uitkomsten van de vragenlijst wordt er een zogenoemde verbeteragenda opgesteld. In deze verbeteragenda staan concrete verbeterpunten waarmee de gemeente Zuidplas aan de slag gaat om de lokale democratie te verbeteren. Hierin is de leidraad wat de deelnemers aan de Quick Scan Lokale Democratie belangrijk vinden. U kunt hierbij bijvoorbeeld denken aan het verbeteren van burgerparticipatie, door onder andere vooraf duidelijk aan te geven waar u als inwoner invloed op heeft.

U wordt via deze website op de hoogte gehouden over de verbeteragenda en welke concrete verbeterpunten de gemeente uit gaat voeren.

Te downloaden bestand(en)

Heeft u lokaal nieuws uit Zuidplas of omgeving?
Mail het ons via redactie@dichtbijhetnieuws.nl