Regio in Beeld Midden-Holland: 17% meer WW en 26,8% minder vacatures

De coronacrisis heeft flinke impact op de regionale werkgelegenheid. In de publicatie Regio in Beeld Midden-Holland 2020 schetst UWV vandaag de recente ontwikkelingen. Ondanks de dempende werking van steunmaatregelen is het aantal WW-uitkeringen in de eerste maanden van de crisis van februari t/m mei met 20,4% toegenomen. De uiteindelijke toename tot en met augustus komt uit op 17%. UWV verwacht dat het aantal WW-uitkeringen in 2021 verder stijgt. Tegelijkertijd zal het aantal vacatures fors lager zijn dan voor de coronacrisis. Het gemiddeld aantal openstaande online vacatures per week daalde in Midden-Holland 26,8% ten opzichte van de periode tot half maart. De vacatures die openstaan kunnen niet eenvoudig worden ingevuld. De mismatch op de arbeidsmarkt biedt kansen voor werkzoekenden om over te stappen naar een andere sector of een ander beroep.

‘Samen hebben de gezamenlijke partners op de arbeidsmarkt de kennis en tools in handen om de match tussen vraag en aanbod mogelijk te maken. Ik zie graag dat we op een pragmatische manier de kennis bundelen en de tools stapelen om werkzoekenden en werkgevers bij elkaar te brengen. Dát is de manier om ons gezamenlijke doel te halen: zo veel mogelijk mensen een plek op de arbeidsmarkt’, zegt Patricia Ladan, districtsmanager UWV Den Haag & Leiden.

De impact van de coronacrisis hangt samen met de sectoren waarin werknemers in Midden-Holland werken en met de bedrijven die in de regio gevestigd zijn. In Midden-Holland zijn bouw, detailhandel, groothandel, overige zakelijke diensten (exclusief uitzendbureaus), transport en ICT relatief sterk vertegenwoordigd. Overige zakelijke diensten (inclusief uitzendbureaus) en detailhandel non food kregen met een flinke krimp te maken, terwijl de sectoren bouw, goederenvervoer en ICT een stabiele werkgelegenheid lieten zien.

In de regio werkt 21% van de werknemers in sectoren met grote tot zeer grote krimp. Het gaat om zo’n 17.900 werknemers in Midden-Holland. Het aandeel werknemers dat werkt in sectoren met geen of weinig krimp of in sectoren met groei is 58%.

Toename WW-uitkeringen
Werknemers in sectoren met veel flexibele arbeidscontracten hebben de gevolgen van de coronacrisis het sterkst ervaren. Vooral in de eerste maanden van de crisis – maart, april en mei – nam in Midden-Holland het aantal WW-uitkeringen toe met in totaal 20,4% van 2.204 in februari 2020 tot 2.653 in mei. In de zomermaanden trad enige stabilisatie op van de regionale ontwikkeling. Daarna deed zich een daling voor met -2,8% tot augustus.

UWV zag per saldo de WW-uitkeringen in de regio oplopen tot 2.579. Er zijn meer jongere werknemers in de WW terecht gekomen. Zij hebben vaak een flexibel contract en deze contracten zijn in de crisis opgezegd. In Midden-Holland is bij de WW-uitkeringen het aandeel jongeren tot 27 jaar toegenomen tot 11,9% per augustus 2020 tegenover 7,1% in februari. Dit is een toename met 152 uitkeringen.

Afname vacatures
Het gemiddelde aantal openstaande online vacatures per week nam in Midden-Holland in 2020 af van 1.920 medio maart tot gemiddeld 1.410 eind augustus, oftewel -26,8%. De sterke afname van vacatures deed zich voor in functies in transport & logistiek beroepen en commerciële beroepen. Ook zijn werkgevers voorzichtig geworden met het aanstellen van bedrijfseconomisch & administratief personeel als economische vooruitzichten onzeker zijn.

Heeft u lokaal nieuws uit Zuidplas of omgeving?
Mail het ons via redactie@dichtbijhetnieuws.nl