Raad akkoord met budget voor linker turfschuur Steenovens

Nieuwerkerk aan den IJssel –  De gemeenteraad is op 1 december unaniem akkoord gegaan met het beschikbaar stellen van een budget van € 100.000,- voor de benodigde aanpassingen aan de linker turfschuur van de Steenovens op Klein Hitland. De laatste tijd heeft men zich ingezet om de Steenovens meer ‘op de kaart’ te zetten en om er een cultuurhistorisch en inspirerende plek van te maken. Om dit te kunnen realiseren zijn in de linker turfschuur ook bezoekersfaciliteiten (toiletten, licht, verwarming etc.) noodzakelijk.

In 2015 is de Stichting Steenovens Klein Hitland een gebruiksovereenkomst aangegaan met de gemeente Zuidplas. Samen met de gemeente zet de stichting zich in voor het behoud van de steenovens, de enige nog overgebleven open steenovens aan de Hollandse IJssel.

Afgelopen tijd is ingezet om de Steenovens meer ‘op de kaart’ te zetten en om het verhaal van de steenovens te vertellen. Het moet een cultuurhistorisch en anderszins inspirerende plek worden, waar je geweest moet zijn. Het aanpassen van de linker turfschuur is een begin om dit te realiseren, aangezien de linker turfschuur als bezoekerscentrum centraal staat bij deze aanpak. De linker turfschuur is op dit moment niet geschikt voor het ontplooien van activiteiten door het ontbreken van voorzieningen zoals toiletten, verlichting, verwarming etc.

De stichting Steenovens Klein Hitland draagt door middel van sponsoring en inzet van vrijwilligers zelf € 65.280,- bij aan de benodigde investering van totaal € 172.712,-

Ten behoeve van het zelfvoorzienend zijn zullen ca. 48 zonnepanelen worden gerealiseerd op zowel de linker- als rechter turfschuur.

De aanpassingen (bezoekersfaciliteiten) aan de linker turfschuur alleen zijn niet voldoende om de steenovens ‘op kaart zetten’ te zetten. Komende tijd zal verder worden onderzocht hoe men van de steenovens een culturele hot spot kan maken aan de Hollandse IJssel.

Door Louis Bekker