Politie Keurmerk Veilig Wonen in nieuwe wijken

Zuidplas – Zijn de nieuwe wijken ingericht op basis van het Politie Keurmerk Veilig Wonen (PKVW)? Met een aantal vragen hierover richt de VVD Zuidplas zich naar het College. Want op 23 januari 2019 heeft de gemeenteraad van de gemeente Zuidplas unaniem een motie aangenomen, waarin wordt gesteld dat de nieuw te bouwen woonwijken ingericht zouden worden op basis van het Politie Keurmerk Veilig Wonen.

Het college heeft daarbij aangegeven deze motie uit te voeren, sinds het aannemen van de motie zijn in de gemeente Zuidplas honderden woningen gebouwd. Daarbij komt dat er de komende jaren nog vele nieuw te bouwen woningen zullen volgen.

Raadslid Jos Wiegman heeft daarom namens de fractie VVD Zuidplas de volgende vragen gesteld aan het college:

  1. a) Wat heeft het college inmiddels gedaan om de uitgangspunten van het Politie Keurmerk Veilig Wonen te implementeren in de (stedenbouwkundige) planontwikkeling en het bouwproces?
  2. b) Hoeveel woningen zijn de afgelopen twee jaar in onze gemeente gebouwd?
  3. c) Hoeveel van deze woningen zijn gebouwd onder het Politie Keurmerk Veilig Wonen?
  4. d) Waarom duiden de verkoopsites van de makelaars niet op het gegeven dat deze nieuwbouwwoningen gebouwd worden/zijn onder het Politie Keurmerk Veilig Wonen?
  5. e) Hoeveel woningen staan in 2021, 2022 en 2023 in de planning?
  6. f) Worden bij deze toekomstige woningbouwprojecten de uitgangspunten van het Keurmerk Veilig Wonen volledig toegepast?

De motie in 2019 gaf aan dat geconstateerd kon worden dat  een goed ingerichte buitenruimte een zeer duurzame keuze is, dat de keuze alleen maar aan het begin van het proces gemaakt kan worden, dat in buurten met het keurmerk overlast en vandalisme afnemen, dat het keurmerk de veiligheidsbeleving in de woonomgeving bevordert, dat de gemeente hiermee kan aantonen dat zij concreet aan veilig wonen doet en dat geslaagde inbraken tot 90 procent afnemen t.o.v. woningen zonder Politie Keurmerk Veilig Wonen.

Meer informatie zie Veilig wonen in Nederland met het Politiekeurmerk

Door Louis Bekker