Platform31: Webinar koppeling circulariteit en zonnepanelen

In de afgelopen weken hebben een aantal gemeenten in de provincie Zuid-Holland de eerste stappen gezet in de koppeling van circulariteit met zonnepanelen.

Over een aantal jaar komen de eerste afgedankte zonnepanelen van de daken. Wat gaat er met deze zonnepanelen gebeuren? Wat moet een gemeente hiervoor organiseren? Hoe zit het met de nieuwe zonnepanelen die worden ingekocht, welke factoren moeten worden meegenomen in een uitvraag om circulariteit te bevorderen? Maar ook wat voor ontwikkelingen lopen er op de markt van circulaire zonnepanelen?

Tijdens een webinar op maandag 25 Januari van 13:00 uur tot 14:45 uur via Microsoft Teams worden in een open gesprek dit soort knelpunten en ontwikkelingen verkend.

Deelname aan de bijeenkomst is kosteloos. Je kan je via deze link je aanmelden 

Em wat voor rol kunnen gemeenten innemen in dit transitietraject? Wat zijn er voor ontwikkelingen op de markt van circulariteit en zonnepanelen?

Meld u aan voor het webinar en hoor welke inzichten de gemeenten hebben opgedaan tijdens de leerkring en wat er op innovaties van zonnepanelen speelt.

Programma webinar:

Opening (13:00)
Provincie Zuid-Holland geeft een introductie over de aanleiding en het doel van de leerkring.  Platform31 reflecteert wat valt in algemene zin op?

Groepsinterview (13:20)
In een open gesprek wordt met de deelnemende gemeenten verkend wat concreet en op korte termijn stappen kunnen zijn voor gemeenten als het gaat om circulaire zonnepanelen. Maar ook wat op lange termijn naar toe moet worden gewerkt als het gaat om circulaire zonnepanelen.

Circotrack (13:50)
Vanuit Circotrack zullen inzichten worden geboden over wat er aan productontwikkeling van zonnepanelen plaats vind. Wat is het groeiperspectief in de markt de komende jaren? Wat kunnen we op innovatie verachten, zowel op techniek als prijsontwikkeling?

Groepsinterview (14:10)
In een open gesprek worden oplossingsrichtingen besproken en deze passen in de aanpak van een gemeente.

Afsluiting (14:40)