Meldpunt Fouten in Overheidsregistraties (MFO) van start

In Nederland gebruiken veel overheidsorganisaties jouw gegevens. Het gaat om gegevens van burgers, bedrijven en bijvoorbeeld gebouwen. Het is dus belangrijk dat al die gegevens kloppen.

Staat er toch een fout in een registratie? Dan moet deze snel worden hersteld. Het nieuwe Meldpunt Fouten in Overheidsregistraties kan hierbij helpen. Wie een fout wil laten corrigeren, meldt dit bij de organisatie waar het om gaat.

Soms lukt dat niet, bijvoorbeeld omdat niet duidelijk is bij welke organisatie iemand moet zijn. Daarom is er vanaf nu het Meldpunt Fouten in Overheidsregistraties (MFO). Het MFO is onderdeel van de Rijksdienst voor Identiteitsgegegevens (RvIG).

Waar is het MFO te vinden

Het MFO is te vinden op www.rvig.nl/meldpunt-fouten-in-overheidsregistraties. Op deze website staan 3 formulieren:

  • Burgers
  • Bedrijven
  • (Semi) overheidsorganisaties.

Voor meer informatie over het MFO kijk je op: www.rvig.nl