Meer dan 20% van de huurinkomsten niet naar huurders

Zuidplas – Op 21 juni 2020 passeert het bedrag dat de woningcorporaties aan verhuurderheffing afdragen 10.000.000.000 (10 miljard) euro. Bij Woonpartners Midden-Holland is dat 10,5 miljoen euro. In totaal wordt 22% van de huurinkomsten afgedragen als belasting.  

De cijfers uit de jaarrekening van 2019 (zie ook de infographic) spreken voor zich. Bijna alle kosten van Woonpartners zijn in het afgelopen jaar gelijk gebleven of gedaald. Alleen in onderhoud is meer geïnvesteerd (+5%) en het bedrag aan de belastingen is gestegen (+2%).

Belang van investeren
De onderhoudsinvesteringen zijn uitgaven voor verbeteringen aan de woningen en duurzaamheidsmaatregelen. Een opgave die bijdraagt om de klimaatdoelstellingen te realiseren. Dit zijn ook maatregelen die bijdragen aan het woongenot van huurders. Met als voordeel dat een duurzame, goed geïsoleerde woning ook een voordeel op de energierekening oplevert.

Met de huidige woningnood is het van groot belang dat er extra huurwoningen gebouwd worden. Helaas neemt de ruimte om te investeren in onderhoud, duurzaamheid en nieuwbouw met de verhuurderheffing dus met ruim 20% af.

Bezwaar
Eind vorig jaar heeft Woonpartners samen met 180 andere woningcorporaties bezwaar gemaakt tegen de verhuurderheffing. Aan de verantwoordelijke minister is om een inhoudelijke reactie gevraagd. Met die actie hebben de corporaties al veel bereikt, een meerderheid van de politieke partijen heeft zich uitgesproken tegen de verhuurderheffing en de verhuurderheffing komt regelmatig ter sprake in de gesprekken over hoe de bouw gaande te houden in deze economische recessie.

Steun
Tevens wordt er massaal gebruik gemaakt van de kortingsregeling voor realiseren van nieuwbouw. De gemeente Gouda , Waddinxveen en Zuidplas geven aan mee te willen werken aan de vergunningverlening van diverse bouwplannen voor de bouw van sociale huurwoningen van Woonpartners. Dit gaat om de bouw van ruim 500 sociale huurwoningen.

René Mascini, directeur-bestuurder onderstreept de noodzaak met de woorden: “Juist nu is het moment om te zorgen dat er meer betaalbare woningen worden gebouwd. Dat helpt ons niet alleen uit de wooncrisis maar ook uit de economische crisis. Het kabinet belooft veel, maar we moeten de echte maatregelen nog terug zien. De corporaties kunnen alleen meer woningen bouwen als de verhuurdersheffing en de vennootschapsbelasting voor woningcorporaties afgeschaft worden.”

Heeft u lokaal nieuws uit Zuidplas of omgeving?
Mail het ons via 
redactie@dichtbijhetnieuws.nl