Klantentevredenheid WMO en jeugd scoort goed in Zuidplas

Foto zuidplas.nl

Zuidplas – Uit het cliënten ervaringsonderzoek 2019 blijkt dat de cliënten voor een groot deel tevreden zijn over de  maatschappelijke ondersteuning (WMO) binnen de gemeente. Wel kan de communicatie betreffende het keukentafelgesprek*) nog verbeterd worden en is de bekendheid van de onafhankelijke ondersteuner en mantelzorgondersteuning nog onvoldoende.

*) Het keukentafelgesprek is een zakelijk gesprek tussen cliënt en de gemeente inzake de minimale benodigde zorg. 

Uit de reacties van deelnemers aan het onderzoek blijkt dat zij over het algemeen wel tevreden zijn over het keukentafelgesprek en een grote meerderheid geeft aan dat de geboden ondersteuning aansluit op de hulpvraag.

Onder de jeugd scoort de gemeente Zuidplas goed op de aspecten rondom hulpvaardigheid, bejegening en inlevend vermogen. Waar moet je zijn met een hulpvraag, gaf een lichte stijging te zien, echter de waardering voor de snelheid waarmee men geholpen werd gaf een lichte daling aan t.o.v. 2018.

Het niet meer aan kunnen van de huishoudelijke taken is de meest voorkomende reden om contact te zoeken met de gemeente en daarna het ontbreken van passend vervoer. Een opvallende stijging in het contact zoeken met de gemeente is de overbelasting van de mantelzorger, die is van 9% naar 13% gestegen, waarbij er geen stijging te zien is in het aantal overbelaste mantelzorgers. Uit het onderzoek blijkt dat 66 % de hulp aan kan en 15 % niet.

Wel opvallend is dat bijna de helft van de deelnemers niet weet of zij de hulp middels een persoonsgebonden budget (PGB), zorg in natura of een combinatie van de twee hebben geregeld.

Het programma ‘Zuidplas verbindt’ richt zich voornamelijk op de bestrijding van eenzaamheid door te richten op het verminderen van de gevoelens van eenzaamheid. Met focus op preventie, vroeg signalering en tegengaan van eenzaamheid.

De vraag om hulp en ondersteuning loopt via het Sociaal Team, via de huisarts, via school of op een andere manier via jeugdarts of medisch specialist.

Deze informatie komt uit de wettelijke cliënten ervaringsonderzoeken van de WMO en de jeugdwet over het jaar 2019. De respons van het onderzoek over 2019 was 35,9 % (gelijk aan het jaar ervoor)

In de tweede helft van 2020 stapt de gemeente over op een andere manier van  cliënten ervaringsonderzoeken, want in mei is door het college besloten om over te gaan op continu meten van de cliëntenervaring (vaker en dichter bij de ervaring van de client) teneinde de betrouwbaarheid te verbeteren.

Door Louis Bekker   

Heeft u lokaal nieuws uit Zuidplas of omgeving?
Mail het ons via redactie@dichtbijhetnieuws.nl