Gerommel met leveranciers door directeur Goudse Schouwburg

Gouda – Eén van de eerste besluiten die Tineke Maas nam als kersverse directeur van de Goudse Schouwburg betrof de vervanging van het bestaande kaartverkoopsysteem door het systeem van haar toenmalige vriend waarmee ze samenwoonde. Dit gebeurde eerder ook bij de twee voorgaande theaters in Zoetermeer en Heerhugowaard, waar zij directeur was.

Daarnaast richtte zij in 2013 een vereniging op ter bevordering en promotie van het kaartverkoopsysteem van haar vriend. Dit blijkt uit de reconstructie die Stichting Lokale Verbinding in samenwerking met magazine deGouda heeft gemaakt. Hoewel zich voor alle drie de theaters een vergelijkbaar verhaal ontvouwt beperken we ons hier tot een reconstructie van het proces in Gouda.

Reconstructie
Het is augustus 2019 wanneer leverancier LVP, die al 26 jaar voor de Goudse Schouwburg werkt, een opzeggingsbrief in de bus krijgt. Het kaartverkoopsysteem wordt voortaan verzorgd door Get-a-Ticket, is de boodschap. Het is na theater Cool (Heerhugowaard) en Stadstheater Zoetermeer de derde keer op rij dat LVP deze boodschap ontvangt uit handen van Tineke Maas, blijkt uit documenten. Het lijkt daarom voor leverancier LVP geen toeval meer te zijn en het bedrijf start een onderzoek naar de relatie tussen hun concurrent Get-a-Ticket en Tineke Maas. LVP komt tot de ontdekking dat mevrouw Maas en de eigenaar van Get-a-ticket samenwonen in Gouda.

Buitengesloten
Na bevestiging van deze feiten door een onafhankelijk ingehuurd bureau, stuurt LVP de Goudse Schouwburg in september 2019 een brief met hun bevindingen. Er volgt een overleg waarbij Maas stelt dat de keuze voor Get-a-Ticket is genomen door het management van de Goudse Schouwburg en niet door haar, aldus LVP.

Als redactie besluiten we het verhaal van LVP te reconstrueren. Uit onze gesprekken met het (voormalige) management van de Goudse schouwburg lijkt de stelling, dat het management voor Get-a-Ticket heeft gekozen, moeilijk stand te houden. Een contact uit de nabije omgeving van Maas (naam bekend bij de redactie) geeft aan dat er sprake was van duidelijke sturing en druk in de richting van Get-a-Ticket. Een andere (oud-)medewerker vertelt aan deze krant bewust buiten te zijn gesloten in de keuze voor leverancier Get-a-Ticket. “Ik heb geen plannen gezien, geen mensen ontmoet van Get-a-Ticket. Als ik bij de kassa om informatie vroeg dan werd ik direct verwezen naar Tineke, en Tineke wilde er niets over kwijt”, aldus de (oud-)medewerker die niet met naam in de krant wil worden genoemd.

Hendrik S.
Hoe zit het met dit bedrijf, Get-a-Ticket? Op de website van Get-a-Ticket lezen we dat het systeem is ontwikkeld door softwarebedrijf Ad Fundum, opgericht door ene Hendrik S. Uit ons onderzoek blijkt dat Hendrik S. ten tijde van de aanschaf door de Goudse Schouwburg een relatie had met Tineke Maas en samenwoonde in Gouda. Deze relatie is later verbroken. Het verhaal van LVP lijkt op dit punt te kloppen.

Opgevraagde aan- en verkoopcontracten van hun woningen bevestigen namelijk deze relatie. Zo heeft Hendrik S. in 2006 samen met zijn toenmalige vrouw een huis gekocht aan het Goudse Catsveld. Hier registreerde hij later ook zijn softwarebedrijf Ad Fundum (ontwikkelaar van Get-a-Ticket). Nadat Hendrik S. de relatie met zijn toenmalige vrouw had beëindigd , trok op een zeker moment Tineke Maas bij de woning in. Dit wordt zichtbaar wanneer de twee in 2019 opbreken en het huis wordt verkocht; op het aankoopcontract van Tineke Maas’ nieuwe huis, in Rotterdam, staat dat zij zich uitschrijft van de betreffende woning van Hendrik S. aan het Catsveld.

Voorzitter gebruikersvereniging Get-a-Ticket
En op meer vlakken is Maas verstrengeld met Get-a-Ticket. Zo blijkt er sinds 2013 een vereniging voor het Get-a-Ticket te bestaan ter promotie van het systeem. Deze is mede-opgericht door Tineke Maas als voorzitter. Op haar LinkedIn pagina geeft ze aan bij de start van haar directeurschap in Gouda (2018) gestopt te zijn met dit voorzitterschap. Navraag bij de Kamer van Koophandel leert ons dat Maas nog altijd voorzitter is van de vereniging.

Nog meer leveranciers eruit

Uit gesprekken met (oud-)medewerkers wordt duidelijk dat Get-a-Ticket niet het enige bedrijf is dat de plek innam van een bestaande leverancier. Zo zag een (oud-)medewerker hoe in Gouda ook vele andere leveranciers hun biezen konden pakken: “Nagenoeg alles wat wij aan leveranciers hadden, is er bijna direct uitgezet, vertelt hij. Hij geeft een voorbeeld van de bloemist, die er stante pede uit werd gezet: “Het was vanaf de ene op de andere dag klaar. Dat gebeurde bij heel veel leveranciers” (zie kader).

Raad van Toezicht
De Goudse Schouwburg heeft ook een Raad van Toezicht. Uit stukken blijkt dat leverancier LVP hen een brief heeft gestuurd over de gang van zaken. Voorzitter Caspert van der Wel stelde hierop in december 2019 in een schriftelijke reactie dat ‘de besluitvorming op correcte wijze heeft plaatsgevonden’. Hij concludeert ook dat ‘… er geen aanleiding bestaat mevrouw Maas in deze op incorrect of onzorgvuldig handelen aan te spreken’.

Onduidelijk is wat mevrouw Maas nu beoogd heeft met de wisseling van de leverancier bij de drie theaters. Mogelijk is het systeem gewoon het beste wat er te krijgen is. Taak voor de Raad van Toezicht om hier een antwoord op te vinden. Wij hebben uiteraard de voorzitter van de Raad van Toezicht gevraagd om een reactie, echter hij wilde niet reageren op de vragen van deze krant.

Uit de kring van Tineke Maas
De bloemist die wordt genoemd is vervangen door een bedrijf waarmee Maas ook in Zoetermeer werkte. Andere bedrijven die in het kielzog van Maas meereisden waren bijvoorbeeld I Am Creative (zowel Stadstheater Zoetermeer als Cool Heerhugowaard) en verantwoordelijk voor de nieuwe huisstijl van de Schouwburg. Ook is er nog Kees K., die als hoofdtechniek functie vanaf Alphen a/d Rijn (2014) met Maas meereist naar haar volgende theaters. Uit onze informatie blijkt dat hij recent is ingehuurd bij de Goudse Schouwburg.

Hendrik S. is sinds september 2019 niet langer werkzaam voor Ad Fundum en Get-a-ticket. Het bedrijf is inmiddels overgenomen door concurrent ‘Your Ticket Provider’.

 

 

Update 11 september 12:00  uur: Aanpassing van de ‘graphic’ op verzoek van Your Ticket Provider.
Update 11 september 14:35  uur: Correctie: Het bedrijf TOT beweert dat Kees K. niet via hun bedrijf werkt bij de Goudse Schouwburg. Derhalve is hun bedrijfsnaam verwijdert.

Heeft u lokaal nieuws uit Zuidplas of omgeving?
Mail het ons via redactie@dichtbijhetnieuws.nl