Jaarwisseling, corona en vuurwerk, hoe gaan we het doen in Zuidplas?

Foto ter illustratie

Zuidplas – De jaarwisseling gaat er in Zuidplas, als gevolg van de corona-crisis, dit jaar natuurlijk anders uit zien dan andere jaren. Ten eerste de jaarwisseling zal in Zuidplas naast veilig en feestelijk ook coronaproof gevierd moeten worden.

De viering van de jaarwisseling in de dorpen van Zuidplas verliep over het algemeen veilig en feestelijk. Met de uitbraak van het coronavirus zal de jaarwisseling in onze dorpen gevierd gaan worden met in acht neming van de maatregelen ter voorkoming van verspreiding van het coronavirus. Alle activiteiten die in het teken staan van de viering van de jaarwisseling in Zuidplas dienen coronaproof te zijn op basis  van de op dat moment (31 december- 1 januari) geldende corona maatregelen.

Wat het afsteken van vuurwerk betreft volgt Zuidplas de landelijke lijn voor de komende jaarwisseling + het instellen van ‘vuurwerkvrije zones‘.

De landelijke lijn voor vuurwerk afsteken betekent dat vanwege de veiligheid knalvuurwerk en vuurpijlen verboden worden voor consumenten. Het verbod is aanvullend op het eerder aangekondigde verbod op F3-vuurwerk (zoals ratelbanden en Chinese rollen) en singleshots.

Omdat het kabinet wil dat mensen de mogelijkheid behouden om toch op een prettige manier vuurwerk af te steken blijft het lichte vuurwerk in de F1-categorie en verschillende soorten siervuurwerk in de categorie F2 daarom toegestaan voor consumenten. Het gaat dan onder meer om fonteinen en tollen.

Het afsteken van het nog toegestane consumentenvuurwerk is wel enkel toegestaan op 31 december van 18.00 uur tot 1 januari 02.00 uur. Een ingestelde vuurwerkvrije zone geldt dan ook alleen voor deze periode en voor een specifiek aangewezen gebied.

In Zuidplas worden gebieden, (zones) rondom zorgboerderijen (inclusief hertenkamp), verzorgings- en bejaardentehuizen, aangewezen als vuurwerkvrijezone. Daarnaast wordt het gebied rondom winkelcentrum Dorrestein in Nieuwerkerk aan den IJssel, gelet het verloop van de afgelopen jaarwisseling, aangewezen als vuurwerkvrijezone. In het gebied rondom winkelcentrum Dorrestein worden ook camera’s geplaatst ter voorkoming van openbare ordeverstoringen.

De gemeente is na de zomervakantie in gesprek gegaan met de jongeren die het vreugdevuur in Moerkapelle afgelopen jaren hebben georganiseerd. In deze gesprekken zijn diverse scenario’s besproken met betrekking tot het vreugdevuur in Moerkapelle. Deze scenario’s worden besproken met de achterban van deze jongeren en daarna de komende weken verder uitgewerkt. Afgesproken is dat eventuele activiteiten te allen tijde coronaproof dienen te zijn.

Door Louis Bekker

Heeft u lokaal nieuws uit Zuidplas of omgeving?
Mail het ons via redactie@dichtbijhetnieuws.nl