Doelstelling ‘op weg naar 75kg restafval’ wordt doorgeschoven

Zuidplas – Het college heeft  in de programmabegroting 2020-2023 opgenomen dat in 2020 de besluitvorming plaatsvindt over maatregelen die de inwoner in staat te stellen zijn afval te scheiden tot 75kg restafval per jaar.

Maar dit doel wordt in 2020 niet bereikt, vanwege de balans tussen effectiviteit van de beoogde maatregelen, afgezet tegen de kostenstijgingen en daardoor de financiële consequenties. Het doel van het college om te gaan naar 75kg restafval per inwoner per jaar wordt nu doorgeschoven naar de lange termijn.

Huidige situatie in Zuidplas: iedere inwoner heeft gemiddeld jaarlijks 459 kg afval, 342kg hiervan wordt door de inwoner gescheiden, ingezameld en nuttig hergebruikt of gerecycled. Er blijft dan 117kg restafval over voor verbranding.

Om toch dichterbij de gestelde ambitie van de 75 kg restafval per jaar te komen wil het college een aantal maatregelen nemen, want met het huidige afvalpakket worden de ambitie niet op korte termijn gehaald.

Ambitie: het college wil de doelstelling van de afvalscheiding behouden en stelt voor aan de gemeenteraad om voor de langere termijn financiële middelen beschikbaar te stellen voor het realiseren van GFT inzamelvoorzieningen voor huishoudens in de hoogbouw/gestapelde bouw, voor versterking van de communicatie ter stimulering van afvalscheiding en het uitvoeren van pilot projecten om verdere maatregelen te kunnen bepalen.

Op langere termijn zijn er aanvullende resultaten te verwachten van de eventuele invoering van gescheiden inzameling van luiers en incontinentiemateriaal, geschat op 5-10 kg per inwoner per jaar gemiddeld.

In de gemeenteraad van 28 oktober zijn de maatregelen en de financiële consequenties voor verbetering van de afvalscheiding geagendeerd.

Door Louis Bekker

Heeft u lokaal nieuws uit Zuidplas of omgeving?
Mail het ons via redactie@dichtbijhetnieuws.nl