Jaarstukken en zomernota: College Zuidplas trots op mijlpalen van 2019

Zuidplas – De financiële situatie van de gemeente Zuidplas staat onder druk door de steeds verder oplopende kosten op het sociaal domein. Dat blijkt uit de jaarstukken en de zomernota van de gemeente. Het tekort van 2,3 miljoen euro in de Jaarstukken 2019 is toe te schrijven aan de steeds verder oplopende kosten voor de Jeugdhulp en de maatschappelijke ondersteuning (Wmo). In de zomernota wordt zichtbaar dat deze tekorten de komende jaren nog verder oplopen.

Jaarstukken 2019
In de jaarstukken wordt beleidsmatig en financieel verantwoording afgelegd over het jaar 2019. Het college heeft veel van de geplande doelen en prestaties in 2019 gerealiseerd. Behalve op het gebied van het sociaal domein, zijn deze prestaties binnen de hiervoor beschikbare budgetten gerealiseerd. Het college heeft met het behalen van deze prestaties wederom belangrijke stappen gezet voor de inwoners, ondernemers, verenigingen en maatschappelijke instellingen, zoals afgesproken in het Collegeprogramma ‘Samen verder bouwen aan Zuidplas’.

Belangrijke mijlpalen van 2019 zijn onder meer het actieplan ‘Op weg naar werk’, de opening van het integraal kindcentrum Koningskwartier Zevenhuizen, de samen met inwoners in beeld gebrachte verkeersveiligheid, de uitbreiding van de online dienstverlening aan inwoners en ondernemers en de getekende alliantie tegen eenzaamheid onder de noemer van ‘Zuidplas verbindt’. Daarnaast is de gemeente met 485 nieuwe woningen fors gegroeid in 2019.

Het college is trots op deze mijlpalen. Een uitgebreid overzicht is te lezen in de bestuurssamenvatting van de jaarstukken. De accountant is na zijn controle voornemens om een goedkeurende verklaring af te leggen over de jaarstukken.

Zomernota 2020
De zomernota geeft inzicht in de financiële situatie van Zuidplas. De zomernota zoomt in op de steeds verder oplopende kosten in het sociaal domein, de eerste uitkomsten uit de risico-inventarisatie effecten coronacrisis en het feit dat de gemeente Zuidplas groeit.

Het percentage mensen dat zorg nodig heeft, met steeds complexere vragen, is sterk gegroeid, terwijl gemeenten juist zijn gekort bij de decentralisaties in 2015. Vanaf het begin was al duidelijk dat het budget voor de Jeugdhulp ontoereikend was, maar kon het deels opgevangen binnen de ruimte van het Wmo-budget. Sinds de abonnementstarieven is het Wmo-budget ook niet meer voldoende. Ook van de reserve bedoeld voor het opvangen voor tekorten in het sociaal domein, gevuld uit overschotten uit de reguliere begroting van de laatste jaren, is de bodem bereikt.

Door deze tekorten voelt het college van burgemeester en wethouders zich genoodzaakt om richting provincie en Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) aan te geven dat de financiële situatie op deze manier onhoudbaar is. Het college vraagt om een realistische vergoeding voor het sociaal domein.

Heeft u lokaal nieuws uit Zuidplas of omgeving?
Mail het ons via 
redactie@dichtbijhetnieuws.nl